Phong trào nông dân

Chợ Mới: tổ chức Đại hội “tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2019” Cấp xã.

03/05/2019 08:39

Trước đó, ngày 26/4/2019 tại xã Long Giang, Hội Nông dân huyện Chợ Mới tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi xã Long Giang lần thứ X, giai đoạn 2016-2019. Đơn vị điểm của huyện.

Với chủ đề chuyển đổi sản xuất hiệu quả thích ứng với thị trường”là Đại hội nhằm mục đích tôn vinh, tuyên dương các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua. Tổng kết, đánh giá hiệu quả, tác dụng phong trào thi đua của nông dân và công tác thi đua khen thưởng, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm đề ra phương hướng và giải pháp thực hiện và nhân rộng những điển hình, mô hình sản xuất - kinh doanh tiên tiến trong cán bộ, hội viên, nông dân thời gian tới.

Đến tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Trí, Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đồng chí Trần Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Long Giang; các đồng chí UVTV Hội Nông dân huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Khối vận, Mặt trận, ban ngành, đoàn thể xã Long Giang, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn, các đồng chí Bí thư chi bộ - Trưởng ấp, các đồng chí Chi hội trưởng và 55 nông dân giỏi tiêu biểu.

Trong những năm qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Long Giang có bước phát triển khá toàn diện. Nhiều mô hình được nhân rộng, đã chuyển sang  sản xuất hàng hóa , từng bước tiếp cận với thị trường trong việc tiêu thụ sản phẩm, góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nông dân, góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Phong trào này thật sự làm nòng cốt trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng mùa vụ, con vật nuôi, từng bước khai thác có hiệu quả các nguồn lực, mở rộng và phát triển các làng nghề truyền thống nhằm giải quyết lao động dư thừa ở nông thôn hiện nay. Qua bình chọn, toàn xã có 922 nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 74,12% so với tổng số hộ nông nghiệp. Trong đó có 197 hộ cấp tỉnh, 263 hộ cấp huyện, 450 hộ cấp xã và 05 hộ đạt doanh nhân nông thôn. Đây là những hộ gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và có tinh thần tương thân, tương ái và tiếp thu các kiến thức khoa học - kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất có hiệu quả.

Tại Đại hội, Hội Nông dân và Ủy ban nhân dân xã đã triển khai mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 2019-2021. BTV Hội Nông dân huyện và UBND xã Long Giang đã khen thưởng cho 02 tập thể và 16 cá nhân (trong đó Hội Nông dân huyện khen, thưởng 01 tập thể và 08 cá nhân) có thành tích tốt trong phát động phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, góp phần phát triển kinh tế của xã nhiều năm qua.

Lê Phụng