Phong trào nông dân

Chợ Mới triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi.

20/02/2019 08:33

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2016-2019.

Chiều ngày 18/02/2019, Hội Nông dân huyện Chợ Mới đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2016-2019 và triển khai quy định và tiêu chuẩn xét chọn nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và doanh nhân nông thôn năm 2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Trí, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Thường trực Hội Nông dân huyện trình bày quy định và tiêu chuẩn xét chọn nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và doanh nhân nông thôn năm 2019, kế hoạch tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp tiến tới Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2019. Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp huyện sẽ được tổ chức trong quý III/2019.

Sau khi nghe Kế hoạch tổ chức đại hội; dự thảo báo cáo tổng kết, giai đoạn 2016-2019, đại biểu tham dự đều đồng tình, nhất trí cao như dự thảo. Tuy nhiên, để Hội Nông dân cấp xã, phường, thị trấn thuận tiện trong tổ chức Đại hội nông dân giỏi sắp tới. Đại biểu đề  nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện xây dựng mẫu báo cáo; chương trình Đại hội...

Thay mặt Hội Nông dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Trí đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung cho công tác tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2019. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chỉ đạo Hội Nông dân xã Long Giang thực hiện tốt đại hội điểm, sau đó tổ chức rút kinh nghiệm để triển khai đến các xã, thị trấn. Kế hoạch dự kiến hoàn thành tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp xã, thị trấn xong trong quý II/2019. Song song đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện cũng đã triển khai Quy định tiêu chuẩn và Quy trình xét chọn nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và doanh nhân nông thôn năm 2019./.

Lê Phụng