Phong trào nông dân

Hỗ trợ 8 tấn lúa giống cho hộ dân do ảnh hưỡng lũ

21/11/2018 10:12

Sáng 17/11, tại xã Vĩnh Phước - huyện Tri Tôn. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã trao lúa giống hỗ trợ nông dân một số địa phương bị thiên tai.

Nhằm hỗ trợ nông dân vùng ảnh hưởng vùng lũ giảm bớt khó khăn trong sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 8 tấn lúa giống OM 5451 và  Đài Thơm 8 cho các huyện bị ảnh hưởng lũ. Trong đó, xã Vĩnh Phước - Tri Tôn 03 tấn giống; xã Tân Lợi - huyện Tịnh Biên 02 tấn giống; xã Vọng Thê - huyện Thoại Sơn 02 tấn giống; xã Phú Vĩnh - Thị xã Tân Châu 01 tấn giống.

Những hộ dân nhận lúa giống bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được hỗ trợ lúa giống của Hội Nông dân tỉnh, kịp thời chuẩn bị xuống giống vụ Đông Xuân 2018 - 2019, giúp bà con đã giảm bớt được một phần khó khăn trong sản xuất và hứa hẹn giống lúa này sẽ mang lại vụ mùa bội thu.

Tin và ảnh: TVB - Thu Trang
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019