Phong trào nông dân

Hội nghị cán bộ - công chức năm 2018

28/12/2018 08:27

Ngày 27/12/2018, Hội Nông dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức hội nghị cán bộ - công chức năm 2018, đồng chí Châu Văn Ly - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tich Hội Nông dân tỉnh chủ trì hội nghị

Ký giao ước thi đua giữa Chủ tịch HND tỉnh và Chủ tịch Công đoàn

Hội nghị thông qua các dự thảo: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan năm 2018, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan năm 2019, Kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị năm 2018 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Báo cáo kết quả công tác Công đoàn nă 2018, phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo kết quả công tác thi đua năm 2018 và phát động thi đua năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019… Hội nghị đã thảo luận đóng góp ý  báo cáo năm 2018 và kế hoạch khen thưởng… Đồng thời Hội nghị đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua chỉ tiêu, Nghị quyết năm 2019 và kêu gọi toàn thể công đoàn viên phát huy tính chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng Chí Nguyễn Minh Đức - Chủ tich Công đoàn thông qua Nghị quyết của BCH Công đoàn

Hội nghị đã biểu dương khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2018, Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2019, với sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể đoàn viên công đoàn Cơ Quan Hội Nông dân tỉnh./.

 

TVB