Phong trào nông dân

Hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền nông thôn mới.

07/08/2018 16:38

Ngày 7/8/2018, tại Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đồng chí Châu Văn Ly - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông tỉnh chủ trì hội nghị.

Với phương châm “Mô hình cụ thể, đối tượng cụ thể, địa bàn cụ thể, nội dung tuyên truyền cụ thể”. Thông qua việc tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân, nhất là nông dân các xã điểm.

Năm 2018, Hội Nông dân tỉnh sẽ xây dựng 4.000 tờ bướm, 500 áp phích tuyên truyền về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Mô hình đèn đường; Mô hình lắp camera an ninh; Mô hình trang bị thùng rác; Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ Hội và kỹ năng tập hợp, vận động nông dân tham gia các mô hình hợp tác, phát triển sản xuất, giảm nghèo, tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, Chi hội ấp, Tổ hợp tác tại các xã nông thôn mới mà tỉnh, huyện đã chọn; Xây dựng các mô hình thí điểm, điển hình tiên tiến trong phát triển sản xuất, xây dựng giao thôn nông thôn, bảo vệ môi trường, thực hiện chính sách BHYT ở các xã điểm....

Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh, thành có cách làm hay, có nhiều xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

TVB
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019