Phong trào nông dân

Hội Nông dân huyện Châu Phú triển khai nhiệm vụ năm 2019

17/01/2019 09:12

Chiều ngày 16/01, Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị BCH lần thứ 4 (khóa XI), tổng kết 3 năm thực hiện đề án vận động Quỹ HTND giai đoạn 2016-2018 và Tổng kết hoạt động Hội và phong trào nông dân huyện năm 2018.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Võ Văn Kha  - UVTV, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy; Lãnh đạo các ngành chức năng của huyện; Chủ tịch, PCT Hội nông dân các xã, thị trấn. đồng chí Huỳnh Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nông dân huyện chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo dự hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Kế hoạch “phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND giai đoạn 2016-2018”, Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2023. Trong năm 2018, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Hội cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, hoạt động Hội và phong trào nông dân huyện được duy trì nề nếp và phát triển. Hội đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kết quả đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền 208 cuộc, có 7.280 lượt hội viên nông dân tham dự; phát triển mới 1.225/900 hội viên đạt 136%, nâng tổng số hội viên 7.503 hội viên (giảm 1.422 hội viên so cuối năm 2017). Các phong trào do Hội Nông dân phát động được hội viên tích cực hưởng ứng, tiêu biểu như:

Đồng chí Nguyễn Minh Đức phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng, Kết quả, toàn huyện có 55 cá nhân đạt doanh nhân nông thôn và 5.568 nông dân giỏi 3 cấp, đạt 74% so chỉ tiêu đăng ký, trong đó cấp tỉnh: 1.293 nông dân, cấp huyện 1.969 nông dân, cấp xã – thị trấn 2.306 nông dân. Đề nghị  UBND tỉnh khen thưởng 13 nông dân, UBND huyện khen thưởng 1 tập và 13 cá nhân nông dân giỏi năm 2018; Thành lập mới 7 tổ hội nghề nghiệp, Có 58 thành viên, diện tích 70,980 hecta, thành lập mới 01 hợp tác xã nông nghiệp Bình Chánh, nâng tổng số hiện nay có 9 hợp tác xã nông nghiệp, 65 Tổ hợp tác, 16 câu lạc bộ nông dân. Vận động Quỹ hội 282,5 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao (trong đó ngân sách huyện chuyển sang 100 triệu), nâng tổng nguồn quỹ đạt 1.481.630.000 đồng; Phối hợp tổ chức mở được 31 lớp dạy nghề theo quyết định 1956 (trong đó tỉnh 3 lớp với 90 học viên) về kỹ thuật trồng và làm vườn cây ăn quả, trồng rau an toàn, chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi dê, nuôi lươn…. Cấp chứng nhận cho 835 học viên….

Đại biểu dự hội nghị

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động nông dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền, vật chất  để làm đèn đường; láng nhựa, đổ bê tông lộ giao thông nông thôn, xây dựng cầu….tổng số tiền trên 9 tỷ đồng và 2.500 ngày công lao động.

Năm 2018, Hội nông dân huyện Châu Phú tập trung chỉ đạo Đại hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; chỉ đạo toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân; đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong tầng lớp nông dân; tăng cường kiểm tra, giám sát và biểu dương kịp thời các nhân tố điển hình tiên tiến; tiếp tục thực hiện Đề án 61 về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”...

Đồng chí Huỳnh Minh Ngọc tiếp thu ý kiến chủ đạo và kết luận hội nghị

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hội trong năm 2019, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã đề ra nhiệm vụ: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề và nhân rộng các mô hình hiệu quả đáp ứng nhu cầu và lợi ích của hội viên nông dân. Phấn đấu hàng năm có 100% Hội Nông dân xã, thị trấn xếp loại  mạnh, 95% chi, tổ hội xếp loại mạnh, 5% xếp loại khá; Tập trung chỉ đạo cơ sở Hội tổ chức Đại hội Tuyên dương Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp cơ sở tiến tới Đại hội Tuyên dương cấp huyện lần thứ IX (giai đoạn 2016 - 2019) với chủ đề “Năm nông dân khởi nghiệp”. Phấn đấu mỗi xã – thị trấn có 01 mô hình sản xuất, chăn nuôi hoặc sản phẩm đặc trưng để tham gia phiên chợ hàng nông sản lần thứ III/2019 do tỉnh tổ chức; Phấn đấu phát triển mới 1.500 hội viên và củng cố hội viên tiêu biểu từ 20 - 25 hội viên/ấp theo chỉ đạo của Huyện ủy.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn đã ký kết thực hiện phong trào thi đua năm 2019 với 10 chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Minh Đức đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của cán bộ, hội viên nông dân huyện trong năm 2018. Đồng chí đề nghị trong năm 2019, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp. Do vậy, các cấp Hội cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội để vận động hội viên tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, từng địa phương nghiên cứu, đề xuất những hoạt động đột phá bằng những công việc cụ thể hơn, thiết thực hơn. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; vận động hội viên, nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng - an ninh, gắn với triển khai hiện tốt các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả...

Nhân dịp này, có 11 tập thể, 10 cá nhân được Chủ tịch Hội nông dân huyện  tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.

TVB