Phong trào nông dân

Kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

09/10/2018 14:34

Ngày 08/10/2018, Hội Nông dân huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Châu Văn Ly- Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Châu Văn Nớt - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Lãnh đạo Hội Nông dân huyện, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân 16 xã, 02 thị trấn có mặt tham dự Hội nghị.

Đồng chí Châu Văn Ly phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, công tác Hội và phong trào nông dân có sự chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền được quan tâm, nội dung hình thức tuyên truyền vận động luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và Hội cấp trên. Các cấp Hội trong huyện tiếp tục chỉ đạo phát động đăng ký phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả xét chọn có 19.045 hộ đạt nông dân giỏi 3 cấp đạt 107% chỉ tiêu tỉnh Hội giao (trong đó cấp xã 10.532 nông dân, cấp huyện 5.267 nông dân, cấp tỉnh 3.246 nông dân, (2.177 nữ nông dân giỏi)). Vận động Quỹ hỗ trợ nông dân được 474.000.000 đồng đạt 109% chỉ tiêu tỉnh Hội giao, nâng tổng số Quỹ hiện có 1.933.423.300 đồng, trong đó UBND huyện hỗ trợ từ ngân sách cho quỹ 150.000.000 đồng, từ nguồn vốn này Huyện đã giải ngân 1.930.000.000 đồng cho 72 hộ vay phát triển kinh tế hộ. Hiện dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân 16 xã, 02 thị trấn là 61.967.000 đồng, gồm 107 tổ tiết kiệm và vay vốn với 3.993 hộ; tiếp cận vốn vay theo Nghị định 55-CP của Chính phủ 65 tổ vố tổng dư nợ là 30.420.000 đồng.

Công tác dạy nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật: Phối hợp với Trung tâm, Trường và các cơ quan chuyên môn đã tổ chức khai giảng 37 lớp đạt 106,8% so chỉ tiêu tỉnh Hội giao; chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân để thực hiện mô hình sản xuất trái cây VietGap trên 127,3 ha tại xã Bình Phước Xuân, Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp; Tổ chức 1.685 buổi tuyên truyền với 45.2511 lượt hội viên nông dân tham dự đạt 117% so chỉ tiêu tỉnh Hội giao (trong đó có 133 buổi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho 3.493 lượt người tham gia).. .

Chương trình xây dựng nông thôn mới, hội viên Hội nông dân hiến 19.300 m3 đất, đóng góp trên 2.930 triệu đồng, 7.030 ngày công lao động cất mời 08 cây cầu, 26 cái công, làm mới, sửa chữa đường giao thôn nông thôn liên xã 53 km, đổ bê tông chiều dài 150 m; tiếp tục chủ động vận động nông dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào làm bóng đèn đường được 98 bóng (trong đó Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ kinh phí 18 triệu đồng làm khoảng 50 bóng).

Phát huy kết quả đạt được, 3 tháng cuối năm 2018, Hội Nông dân huyện tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân; Xây dựng củng cố tổ chức hội các cấp; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới… phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2018.

Tại hội nghị, Hội Nông dân huyện đã trao 07 kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho cán bộ, hội viên nông dân đã có công lao đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Văn Phụng
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019