Phong trào nông dân

Lãnh đạo Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã tỉnh có buổi làm việc với các Hợp tác xã và các tổ hợp tác trên địa bàn huyện Thoại Sơn

07/06/2018

Sáng ngày 6/6/2018, Lãnh đạo Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang có buổi làm việc với các Hợp tác xã - tổ hợp tác trên địa bàn huyện Thoại Sơn.

Đến dự có ông Châu Văn Ly – Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, ông Trần Văn Cứng - Chủ tịch. Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thoại Sơn và đại diện 14 Hợp tác xã-tổ hợp tác trên địa bàn huyện Tham dự.

Tại buổi làm việc, đại diện các hợp tác xã báo cáo với đoàn công tác về tình hình hoạt động của hợp tác xã như: Tình hình tiếp cận chính sách về các ngồn vốn, hoạt động các dịch vụ của hợp tác xã - tổ hợp tác, mức độ liên kết của các hợp tác xã - tổ hợp tác và các doanh nghiệp, chất lượng hoạt động của các Ban điều hành tổ hợp tác, Ban quản trị của Hợp tác xã. Bên cạnh đó, các Hợp tác xã đã đã nêu lên những khó khăn, tồn tại, hạn chế như: khó cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác, dẫn đến doanh thu, lợi nhuận còn thấp, việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, các tổ chức và doanh nghiệp chưa được thực hiện tốt, thiếu cơ sở hạ tầng cho hợp tác xã, thiếu vốn để mở rộng các ngành nghề…

Quang cảnh buổi làm việc

Kết thúc buổi làm việc, Lãnh đạo Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang đã biểu dương những kết quả đạt được của các hợp tác xã trên địa bàn huyện Thoại Sơn trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận những khó khăn, tồn tại, hạn chế của các hợp tác xã, để lãnh đạo Hội nông dân và Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang có những chích sách hỗ trợ cho các hợp tác xã - tổ hợp tác trên địa bàn huyện Thoại Sơn trong thời gian tới hoạt động được tốt hơn.

Thanh Phong - Anh Thư
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang