Phong trào nông dân

Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi

22/03/2019 15:37

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do tổ chức Hội Nông dân phát động. Hằng năm, số hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất-kinh giỏi các cấp tăng về số lượng và chất lượng.

Từ phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân biết khai thác và phát huy tiềm năng đất đai, nguồn lực, sức sáng tạo trong lao động để phát triển sản xuất với quy mô lớn, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, nông dân và tạo nên diện mạo nông thôn mới.

Đường ra cánh đồng xã Khánh An, huyện An Phú

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi đã đi vào nề nếp, chất lượng phong trào ngày được nâng lên, số lượng nông dân tham gia năm sau tăng cao hơn năm trước, nhiều mô hình hay, hiệu quả được nhân rộng trên địa bàn dân cư, giúp nông dân vươn lên khá, giàu. Những đóng góp của giai cấp nông dân nói chung và lực lượng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nói riêng đã góp phần hoàn thành đạt và vượt một số chỉ tiêu trong phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới của tỉnh theo lộ trình đề ra. Từ đó phong trào được Tỉnh ủy, các Sở, Ngành quan tâm ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho phong trào phát triển và giữ vững.

Mô hình trồng nấm Linh Chi ứng dụng công nghệ cao xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn

Kết quả bình xét nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2014-2016, có trên 85.280 nông dân và 107 tập thể sản xuất, kinh giỏi, tăng 1.944 cá nhân và giảm 131 tập thể so với giai đoạn 2012 - 2014. Nâng tổng số nông dân giỏi qua bình xét ở 17 kỳ Đại hội trên địa bàn tỉnh lên đến trên 1.207.000 lượt cá nhân và 1.299 lượt tập thể. Tổng doanh thu nông dân giỏi cấp tỉnh trên 7.156.765.259 tỷ đồng, hộ nông dân sản xuất, kinh giỏi cấp tỉnh có thu nhập thấp nhất trên 108 triệu đồng/năm/hộ và thu nhập cao nhất 25 tỷ đồng/năm/hộ. Thông qua đó, những hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh cũng đã hướng dẫn, giúp đỡ cho gần 266.140 lượt hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất và đóng góp xây dựng nông thôn trị giá gần 460.708.956 tỷ đồng, với hơn 6.000.417 ngày công lao động.

Mô hình trồng chuối Laba xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn

Phát huy kết quả đạt được phong trào những năm qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiếp tục nâng chất phong trào về số lượng và chất lượng trong năm 2019 cụ thể:

Về số lượng: khuyến khích tăng dần số lượng tập thể đăng ký tham gia phong trào thi đua, phấn đấu hằng năm mỗi huyện, thị, thành phố đạt từ 4-9 tập thể giỏi; mô hình tiêu biểu đạt từ 3-9 tập thể giỏi cấp tỉnh trở lên.

Về chất lượng: giảm dần số lượng nông dân giỏi độc canh cây lúa xuống dưới 25%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngoài lúa đạt trên 40%; nông dân giỏi xây dựng và phát triển nông thôn đạt trên 5%; còn lại 30% là nông dân giỏi ngành nghề nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh và dịch vụ Nông nghiệp.

Tiếp tục duy trì ít nhất mỗi xã 01 mô hình, mỗi huyện 01 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được công nhận. Trong đó, chú trọng mô hình ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đảm bảo tiêu chí an toàn; khuyến khích nông dân giỏi sản xuất theo mô hình an toàn theo tiêu chí VietGAP, Global GAP, truy xuất nguồn gốc./.

Ngọc Dung