Phong trào nông dân

Tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ nông vận năm 2018

28/06/2018

Hội Nông dân huyện Chợ Mới phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ nông vận năm 2018 cho 150 cán bộ hội cơ sở.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được tiếp thu các chuyên đề: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và thông tin nhanh về dự luật an ninh mạng và dự thảo đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; Triển khai Nghị quyết quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội Nông dân Việt Nam 2018 - 2023; Tổ chức và hoạt động của hội cơ sở, lập kế hoạch hoạt động Chi hội 4 nội dung; Triển khai kết quả thiện hiện Quỹ HTND giai đoạn 2016 - 2018 - giai đoạn 2018 - 2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội Nông dân huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2018 - 2023; Vai trò Hội Nông dân trong việc xây dựng loại nhóm, THT, CLB.ND và Hướng dẫn THT và nông dân tiếp cận vốn Ngân hàng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thiện - UVTV - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Hội Nông dân tỉnh triển khai chuyên đề Chi hội 4 nội dung

Dịp nầy 150 cán bộ hội cơ sở đối thoại trực tiếp với Bí thư huyện ủy Chợ Mới và các Phòng nghiệp vụ huyện về vấn đề mà cán bộ hội cơ sở quan tâm vừa qua và thời gian tới.

Qua chương trình bồi dưỡng, giúp cán bộ hội cơ sở nâng cao trình độ nhận thức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội, nắm bắt những kỹ năng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội và phong trào nông dân; vận dụng vào thực tiễn công tác tuyên truyền và vận động hội viên, nông dân góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào nông dân ở cơ sở. Bên cạnh đó, củng cố lập trường tư tưởng chính trị, niềm tin của cán bộ hội cơ sở, khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Hội Nông dân ở cơ sở vững mạnh.

Học viên đang làm bài thu hoạch

TVB
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang