Phong trào nông dân

Tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường

21/03/2018

Ngày 20/03, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Môi trường Nông thôn - Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tập huấn: nâng cao nhận thức, kiến thức, thay đổi hành vi, cải thiện điều kiện vệ sinh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Tham dự có  đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa - Ủy viên Ban chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Giám đốc trung tâm Môi trường nông thôn; Phó giáo sư tiến sỹ  Đào Thân Thu - Học viện nông nghiệp Việt Nam; đồng chí Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thoại Sơn, cùng hơn 50 hội viên nông dân huyện Thoại Sơn tham dự.

Tại buổi tập huấn các hội viên được truyền đạt các nội dung chính như: “Nghị quyết trung ương 7 ban chấp hành Trung ương khóa XI về: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường; Triển khai nghị quyết về nâng cao trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014 – 2020; và nội dung về vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong bảo vệ môi trường. Qua đó đã khái quát bức tranh về hiện trạng tài nguyên nước và môi trường tại Việt Nam; Những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới sức khoẻ con người; Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường đến năm 2020, Phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến 2030 tầm nhìn 2050; Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn 2030… Ngoài ra còn nhấn mạnh, để công tác truyền thông đạt yêu cầu và hiệu quả thì cần phải làm gì, có kế hoạch như thế nào, nhóm đối tượng, xác định mức độ nhận thức, thái độ hành vi của nhóm đối tượng, chọn lọc nội dung phương pháp truyền thông phù hợp…

Thông qua tập huấn, cán bộ quản lý môi trường cấp huyện, xã, hội viên đã được tiếp cận một cách hệ thống với các kỹ thuật xử lý và kiểm soát ô nhiễm, các văn bản pháp luật về bảo về môi trường, vấn đề bảo vệ môi trường được nâng cao, giúp họ hiểu ro hơn tầm quan trọng cũng như trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ môi trường trong sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chất lượng đời sống của chính người dân tham gia sản xuất nói riêng.

Ngô Quyền
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang