Phong trào nông dân

Tập huấn xây dựng mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết.

15/11/2018 14:34

Ngày 14/11, tại xã Vọng Đông, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Hội Nông dân huyện Thoại Sơn tổ chức lớp tập huấn xây dựng mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm đối với cây xoài 3 màu, cho hơn 20 hội viên nông dân tham dự .

Nội dung tập huấn về xây dựng Mô hình liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị với các chuyên đề như: Kỹ thuật chăm sóc cây xoài; tiêu chuẩn chọn giống; cách phòng trừ sâu bệnh cho cây xoài; Sự cần thiết trong sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt GAP. Ngoài ra, các hội viên cũng đã cùng nhau thảo luận và phân tích một số sản phẩm mang tính chuỗi giá trị. Qua đó giúp cho các hội viên thấy được hiệu quả từ việc xây dựng chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần xây dựng, giúp đỡ các hội viên đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả, tạo ra nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, đóng góp tích cực vào xây dựng Nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và mang lại nhiều lợi ích thiết thực, thúc đẩy kinh tế tập thể ngày càng phát triển.

Kim Cương - Ngô Quyền
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019