Phong trào nông dân

Tổng kết đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2016-2018”

17/07/2018 15:26

Chiều ngày 16/7/2018, Hội Nông dân huyện tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2016-2018. Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong 03 (ba) năm qua, từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân huyện Chợ Mới đã giúp cho nhiều hộ nông dân được vay vốn thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, mở ra nhiều hướng làm ăn mới, nâng cao thu nhập. Từ năm 2016 đến 09/7/2018, Hội đã giải ngân hơn 4,16 tỷ đồng cho 160 hộ vay để đầu tư 17 dự án (trong đó có 06 dự án chăn nuôi bò thịt, 06 dự án làm vườn “02 dự án trồng xoài VietGap”, 01 dự án nuôi trăn, 01 dự án rau an toàn, 01 dự án trồng khoai lang dương ngọc, 01 dự án (2B) bắp, bò và 01 dự án đa ngành nghề). Mỗi dự án được vay từ 100 đến 1 tỷ đồng, với mức thu phí 0,7%/ tháng, được vay từ 1 đến 2 năm; Đồng thời phối hợp với AgriBank chi nhánh Chợ Mới và chi nhánh Mỹ Luông đã tiến hành củng cố 76 Tổ hợp tác, 592 thành viên giúp cho nông dân vay vốn số tiền 31 tỷ 185 triệu đồng các tổ vay vốn chủ yếu đầu tư làm vườn và chăn nuôi bò.

Để nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, Hội Nông dân huyện phối hợp với các địa phương khảo sát cho vay đúng đối tượng, tư vấn phương án sản xuất, kinh doanh; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn vốn vay của các hộ để phát huy hiệu quả nguồn vốn, hạn chế đến mức thấp nhất nợ quá hạn, nợ xấu, cải thiện đời sống cho bà con nông dân. 

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân huyện cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hội đã phối hợp tổ chức 128 lớp đào tạo nghề chăm sóc cây trồng, vật nuôi; tạo điều kiện  giúp 4.068 hộ vay vốn từ ngân hàng Chính sách xã hội huyện hơn 68 tỷ 217 triệu đồng. Các phong trào thi đua nông dân xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo đảm an ninh quốc phòng được triển khai sâu rộng…

Quang cảnh hội nghị

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, xã bổ sung nguồn vốn tăng 505 triệu đồng tạo điều kiện cho nông dân có điều kiện phát triển sản xuất; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện gia đình nông dân văn hóa gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá cao những kết quả các cấp Hội Nông dân huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới: Các cấp Hội cần coi trọng hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp, hiệu quả các mô hình, các tổ hợp tác liên kết sản xuất. Những giải pháp cụ thể để thúc đẩy, tạo điều kiện để nông nghiệp, nông thôn và người nông dân hoạt động hiệu quả hơn. Nhân rộng các mô hình hiệu quả và hạn chế những mô hình hiệu quả kinh tế thấp; vận động nhân dân tích cực tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, tìm tòi, triển khai các mô hình kinh tế mới, hiệu quả. 

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh tặng 03 tập thể; Ủy ban nhân dân huyện tặng 07 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ thực hiện đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Chợ Mới giai đoạn 2016-2018./.

 

HND huyện Chợ Mới
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019