Phong trào nông dân

Tri Tôn: Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.

04/01/2019 18:03

Ngày 04/01/2019, Hội Nông dân huyện Tri Tôn tổ chức Hội nghị BCH Hội Nông dân huyện lần 3, khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023, Tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2018, triển khai công tác Hội và phát động thi đua năm 2019.

Lãnh đạo,Tỉnh, Huyện dự hội nghị

Đồng chí Châu Văn Ly - UVTV Trung ương Hội - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Cao Quang Liêm – Tỉnh ủy viên – Bí Thư huyện ủy tri Tôn, Lãnh đạo phòng, ban trong huyện và các đồng chí UV.BCH Hội Nông dân huyện khóa XI. Đồng chí Trần Nam Dương – Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện chủ trì hội nghị.

Trong năm 2018, Hội nông dân các cấp trong huyện Tri Tôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cán bộ, hội viên nông dân thi đua vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu thi đua công tác Hội và phong trào nông dân đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tổ chức tuyên, vận động nông dân thực hiện tốt các quy định của Chính phủ và địa phương như.

Đồng chí Châu Văn Ly - UVTV Trung ương Hội - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Năm 2018, qua xét toàn huyện có 2.838 hộ gia đình hội viên, nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp 3 cấp (trong đó, cấp tỉnh 423 nông dân, cấp huyện 820 nông dân, cấp xã, thị trấn 1.595 nông dân;

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp: Phát triển mới được 751 hội viên, tổng hội viên toàn huyện hiện có 5.141 hội viên. Qua đó vận động Quỹ hỗ trợ nông dân hội 44.240.000đ, nâng tổng số Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện hiện có: 692.116.000đ. Giải ngân 216.000.000đ cho 22 hội viên nông dân có nhu cầu vốn để mở rộng sản xuất thuộc xã: Núi Tô, Châu Lăng, Tà Đảnh, Lương Phi, Lê Trì, Lạc Quới, Lương An Trà và thị trấn Ba Chúc.

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới:Tham gia vận động mạnh thường quân tại địa phương đóng góp được 1.821.000.000đ và 1.190 ngày công lao động để cất mới 2 cây cầu, sửa chữa 4 cây cầu, nâng cấp 4.000m lộ giao thông nông thôn và bê tông hóa 815m đường hẻm. Năm 2018 thành lập mới 02 Hợp tác xã, có 53 thành viên, 212,5 ha và 3.729.000.000đ vốn điều lệ, nâng tổng số hiện có 04 Hợp tác xã; Công tác củng cố, nâng chất tổ hợp tác sản xuất, thành lập mới 05 Tổ hợp tác, có 95 thành viên với 236 ha, hiện có 36 tổ hợp tác sản xuất.

Đại biểu dự Hội nghị

Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh: Tổ chức 180 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, hội viên nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tuyên truyền cho hội viên nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tham gia tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh nông thôn trong dịp tết Nguyên đán, có 5.184 nông dân tham dự. Tổ chức 162 diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân, có 7.847 hội viên, nông dân tham dự, công khai hóa 01 đối tượng vị phạm pháp luật...

Công tác Hội và phong trào nông dân của huyện năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Cán bộ, hội viên nông dân đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ công tác đề ra, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 như: Tổ chức thành công Đại hội cấp xã, thị trấn và Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 2023; Tổ chức thành công Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh năm 2018 ở 15 xã, thị trấn; Công tác tuyên truyền vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; công tác tập huấn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội; hoạt động tín dụng Ngân hàng Chính sách Xã hội: công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên; Công tác xây dựng Hội, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, cải thiện đời sống nông dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn... Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hội trong năm 2019, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã đề ra nhiệm vụ như sau:

Đồng chí Châu Văn Ly - UVTV Trung ương Hội - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao kỷ niệm chương gì giai cấp nông dân cho các cá nhân

Tăng cường công tác tuyên truyên giáo dục quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Hội và chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức trong cán bộ Hội và nông dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức Hội vững mạnh. Rà soát, củng cố phát triển hội viên, làm thẻ và nâng cao chất lượng hội viên.

Tiếp tục phối hợp giữa Hội Nông dân với các ngành tư pháp, thanh tra và bộ phận tiếp công dân của chính quyền trong thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Tiếp tục thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực cho nông dân trong sản xuất lúa gạo bền vững gắn với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm hàng hóa”, do Hội Nông dân tỉnh ký kết với tổ chức VECO Việt Nam thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017 -2021. Tiếp tục thực hiện dự án “Phòng chống lao”.

Hội tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác giới thiệu hội viên, nông dân để Đảng xem xét kết nạp; ... phối hợp tổ chức các phong trào quần chúng góp phần tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tiếp tục đưa phong tràonông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi theo hướng nâng cao chất lượng; Phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát động nông dân tham gia đăng ký thi đua phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với nhiều hình thức thích hợp.

Đồng chí Trần Nam Dương trao tặng Giấy khen của BCH Hội Nông dân huyện cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018

Thường xuyên phối hợp với địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền các tiêu chí và chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa bàn khóm, ấp. Đồng thời, nắm bắt những tâm tư nguyện vọng, ý kiến đóng góp của hội viên - nông dân thực hiện các chỉ tiêu cụ thể tại các xã điểm nông thôn mới. Vận động mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đóng góp xây dựng: Cầu, lộ, đèn đường giao thông nông thôn; cất, sửa nhà cho hội viên nông dân nghèo, nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện tốt kế hoạch phối hợp với Công an, Quân sự, tổ chức tuyên truyền sâu rộng và thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội; công tác công tác xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Phối hợp Trung tâm dạy nghề và hỗ trọ nông dân Hội Nông dân tỉnh và trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang: Tổ chức tốt, có hiệu quả các lớp dạy nghề cho nông dân theo chương trình phát triển kinh tế xã hội của Huyện; gắn dạy nghề với giải quyết việc làm và hỗ trợ tín dụng để phát triển sản xuất ngành nghề kinh doanh.

Cũng tại Hội nghị này, Hội Nông dân tỉnh trao tặng 8 kỷ niệm chương gì giai cấp nông dân cho các cá nhân, Hội Nông dân huyên đã trao tăng Giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018

TVB