Phong trào nông dân

Trung ương kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội

19/04/2018

Chiều ngày 05/04/2018 đồng chí Phạm Minh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách phía Nam đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại buổi làm việc, đồng chí Châu Văn Ly - Chủ tịch Hội Nông dân Tỉnh An Giang báo cáo tiến độ các công việc chuẩn bị đại hội đại biểu của Hội Nông dân An Giang, đến nay An Giang cơ bản đã tổ chức xong 152/152 cơ sở Hội của 11 huyện, thị, thành, đạt 100% kế hoạch đề ra. Cấp huyện có 4/11 đơn vị đã tổ chức Đại hội xong cấp huyện, các đơn vị còn lại sẽ tổ chức đại hội xong vào ngày 24/04/2018. Về cấp tỉnh đã triển khai và phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban cũng như hoàn thiện các văn bản theo góp ý của Thường vụ Trung ương Hội và kết luận của đồng chí Chủ tịch Ban chấp hánh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam...

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Hùng đánh giá rất cao Hội Nông dân An Giang trong công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023, vì An Giang được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chọn làm điểm tổ chức Đại hội khu vực Phía Nam. Nhìn chung đến nay An Giang đã cơ bản hoàn chỉnh các nội dung cho công tác chuẩn bị như xây dựng văn kiện, các đề án cho công tác nhân sự, chương trình đại hội. Sớm tổ chức hội nghị lấy ý kiến trong Ban chấp hành lần cuối để hoàn chỉnh văn kiện đại hội, bên cạnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, trưng bày giới thiệu hình ảnh hoạt động của Hội Nông dân các cấp nhằm giới thiệu với Trung ương và các tỉnh bạn tại đại hội sẽ diễn ra vào ngày 24 - 25/5/2018./.

TL
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang