Tuyên truyền

An Phú: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Hội

15/08/2018 15:47

Ngày 15-24/8/2018, Hội Nông dân huyện An Phú tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sau Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh, huyện. Hội Nông dân huyện An Phú tổ chức 14 buổi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023; Một số vấn đề liên quan đến luật Khiếu nại, luật Tố cáo; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...  Có hơn 600 cán bộ, hội viên nông dân tham dự.

Thông qua buổi tuyên truyền, cán bộ, hội viên nông dân trong huyện thấy được vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ qua; những yêu cầu đặt ra về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác Hội và phong trào nông dân trong 5 năm tới (2018 - 2023) từ đó động viên các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động nông dân trong huyện phát huy truyền thống tốt đẹp, năng động, sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa IX, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

HND An Phú
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang