Tuyên truyền

Định hướng tuyên truyền tháng 05 và đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân

07/05/2020 09:07

- Đề cương tuyên truyền tháng 05:  Click để xem

- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 ngày thành lập Hội Nông dân:  Click để xem

Chi hội Nghề nghiệp nuôi lươn cồn An Thạnh xã Hòa Bình - Chợ Mới