Tuyên truyền

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam

24/05/2019 15:58

Nhằm triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023, cho trên 150 cán bộ chủ chốt Hội Nông dân 21 tỉnh, thành, khu vực phía Nam. 

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 21-24/5/2019 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam tại Tp. Cần Thơ.

Đ/c Thào Xuân Sùng - Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Có 5 nội dung trọng tâm được triển khai trong Hội nghị gồm: 1) Những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; 2) Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 3) Vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại; 4) Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; 5)  Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Kết thúc chương trình các đại biểu còn được tham quan, trao đổi và học tập kinh nghiệm tại hai mô hình du lịch sinh thái vườn và du lịch dựa trên nền tảng sản xuất nông nghiệp xanh của phố Cần Thơ.

Sau Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, các tỉnh, thành Hội sẽ tổ chức Hội nghị quán triệt đến cán bộ Hội chủ chốt từ tỉnh đến huyện và xã, phường, thị trấn, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi 5 mục tiêu tổng quát, 14 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 22 nhóm giải pháp Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam đề ra trong nhiệm kỳ./.

Ngọc Dung