Tuyên truyền

Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

03/08/2018 08:27

Trong 3 ngày 31/7 và 02/8, Trung tâm Tư Vấn luât - Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Sở tư pháp Tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn về Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân

Có 184 cán bộ, hội viên, nông dân tham dự  ở  xã Vĩnh Thạnh Trung - Châu Phú; xã Nhơn Hưng - Tịnh Biên. Nội dung tuyên truyền về Pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội; Pháp luật về phòng chống HIV/AIDS; Pháp luật về phòng, chống mua bán người, phòng, chống bạo lực gia đình, Bảo vệ môi trường và An toàn giao thông…

Qua đó đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,  nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm, chống bạo lực gia đình, an toàn giao thông và các biện pháp, hành vi an toàn phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho người dân từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân góp phần giữ vững an ninh trật tự và các tệ nạn xã hội ở địa phương

HH
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019