Tuyên truyền

Kế hoạch tuyên truyền, khánh tiết Đại hội

27/04/2018

Ngày 17/04/2018, Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành kế hoạch số 113-KH/HNDT về việc tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần IX, nhiệm kỳ 2018-2023

Nội Dung kế hoạch

BBT
Phóng sự Lúa Nhật trên đất An Giang