Tuyên truyền

Nông dân An Giang tham gia bảo vệ trật tự, an toàn giao thông

02/01/2020 16:04

Hội Nông dân An Giang tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2020

Thực hiện Công văn số 1235-CV/HNDTW, ngày 16/12/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về chỉ đạo tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2020.  Ngày 24 tháng 12 năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang ban hành công văn số 462-CV/HNDT “V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2020”.

Nội dung Công văn

Kim Thùy
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020