Tuyên truyền

Tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

04/06/2019 10:38

Nhằm nâng cao kiến thức Pháp luật về  bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình

Ông Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn

Từ ngày 4-6/6/2019, Hội Nông dân tinh An Giang và Ban Xã hội - Dân số, Gia đình (TƯ Hội NDVN) phối hợp tổ chức 6 lớp tập huấn về truyền thông cho cán bộ, hội viên, nông dân về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019, có hơn 1.000 cán bộ, hội viên, nông dân của 3 huyện (Tp Long Xuyên, huyện Châu Thành và Phú Tân) tham dự.

Nội dung tập huấn về thực trạng công tác bình đẳng giới; Những kiến thức cơ bản về giới và những vấn đề liên quan; những căn cứ pháp lý trong thực hiện bình đẳng giới; nguyên nhân, hậu quả của bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình; vì sao phải thực hiện bình đẳng giới. Bên cạnh là những biện pháp để thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới, cụ thể là trong công tác phối hợp và công tác tuyên truyền,...

Thông qua hoạt động truyền thông nầy, giúp các học viên có thêm kiến thức, kỹ năng triển khai các hoạt động công tác gia đình; nhận diện, tư vấn, can thiệp về bạo lực gia đình; hướng giải quyết các vụ việc về bạo lực gia đình. Qua đó, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc do bạo lực gia đình gây ra.

TVB