Xây dựng nông thôn mới

Lễ công nhận xã Thoại Giang đạt chuẩn xã nông thôn mới

12/12/2017
Ngày 26-5-2017, UBND xã Thoại Giang long trọng tổ chức Lễ công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tham dự có ông Ông Lê Văn Nưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng lãnh đạo huyện...

Với tinh thần quyết tâm chính trị cao, Toàn Đảng bộ và nhân dân Thoại Giang, đoàn kết, một lòng quyết tâm xây dựng quê hương đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian sớm nhất. Qua 6 năm, thực hiện chương trình xây dựng NTM, Thoại Giang được nhà nước đầu tư trên 143 tỷ 267 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 12 tỷ 118 triệu đồng, Ngân sách tỉnh 69 tỷ 015 triệu đồng, Ngân sách huyện 32 tỷ 279 triệu đồng, Doanh nghiệp: 7 tỷ 552 triệu đồng, Nhân dân đóng góp 21 tỷ 440 triệu đồng, Vốn tín dụng 234 triệu đồng để đầu tư thực hiện các hạng mục công trình theo đề án được phê duyệt. Cụ thể đã tập trung nâng cấp, mở rộng 07 tuyến đường giao thông nông thôn, chiều dài 26,3 km; bắt mới 3 cầu giao thông . Trên lĩnh vực giáo dục được đầu tư xây dựng mới trường mẫu giáo, trường tiểu học và trường THCS và tạo cảnh quan môi trường sư phạm xanh; sạch; đẹp thuận lợi cho công tác giảng dạy ngày càng tốt hơn; đến nay các trường trên địa bàn điều đạt chuẩn. Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng cao; Công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm tại địa phương từng bước ổn định, thu nhập bình quân của người dân hàng năm điều tăng từ 15 triệu đồng/người/năm vào năm 2011, thì đến năm 2016 là trên 46 triệu đồng/người/năm tăng gấp 3 lần so với năm 2011, hộ nghèo giảm dần theo từng năm, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được chú trọng. Công tác chăm lo cất nhà đại đoàn kết cho người dân được các ngành và toàn xã hội quan tâm chăm cho, đến nay toàn xã không còn nhà tạm bợ an tâm trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.

Thay mặt UBND Tỉnh, Ông Lê Văn Nưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định của Chủ tịch UNND Tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Thoại Giang. Như vậy Thoại Giang là xã thứ 3 của huyện Thoại Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Lê Văn Nưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân xã Thoại Giang thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng NTM trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, xã tiếp tục nâng cao trách nhiệm và nhận thức của cả hệ thống chính trị, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Tiếp tục phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM giữ vững và nâng chất các tiêu chí chỉ tiêu đạt được….

Dịp này, nhiều tập thể cá nhân được UBND tỉnh, huyện, xã khen thưởng có thành tích trong phong trào xây dựng NTM tại địa phương.

Anh Thư - Kim Cương