Đại Hội nhiệm kỳ 2023-2028

An Giang: Châu Phú tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028

19/05/2023 10:04

Ngày 18/5, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Phú tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII (nhiệm 2023 – 2028). Đây là huyện đầu tiên tổ chức Đại hội.

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Minh Đức; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Phú Nguyễn Phước Nên; các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú, cùng 152 đại biểu nông dân đại diện hơn 9.000 hội viên, nông dân trong toàn huyện đã tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 các cấp Hội trong huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ XI đề ra, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua như: Kết nạp hội viên đạt 114,63%, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội đạt 100%, đào tạo dạy nghề đạt 127,58%, tăng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đạt 95%, liên tịch thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã thành lập 36 tổ hợp tác với 856 thành viên vay số tiền 20 tỷ 578 triệu đồng, nâng tỷ lệ tập hợp thu hút lên 51% hội viên so với hộ nông nghiệp. Các phong trào thi đua của Hội tiếp tục được phát triển cả chiều rộng, chiều sâu góp phần vào phát triển kinh tế và công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện, giữ vững an ninh chính trị ở khu vực nông thôn. Tổ chức Hội các cấp từng bước trưởng thành, vững mạnh, hàng năm có 100% cơ sở, 95% chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh; đội ngũ cán bộ hội được kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới của đất nước. Điều đó khẳng định tổ chức Hội thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và là chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới huyện nhà.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân huyện Châu Phú đề ra 2 khâu đột phá và 09 mục tiêu cụ thể.

02 khâu đột phá là: Một là, tuyên truyền vận động nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, phát triển kinh tế tập thể gắn liền với chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu hàng hóa gắn với du lịch sinh thái; Hai là, tập trung vận động nông dân làm và phát triển giao thông nội đồng.

09 chỉ tiêu cụ thể là:

1. Tuyên truyền trên 90% hội viên nông dân về Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình, Nghị quyết của tổ chức Hội; Huấn luyện, đào tạo kỹ năng cho 100% cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở;

2. Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về công tác hội hàng năm; HND huyện và 100% cơ sở Hội vững mạnh; 80% Chi Hội xây dựng và hoạt động đầy đủ 04 nội dung; Tập hợp được 85% hộ nông dân tham gia các hoạt động Hội; Đến cuối nhiệm kỳ phát triển hội viên đạt 75% so với hộ nông nghiệp toàn huyện và 100% hội viên mới phát triển có thẻ Hội.

3. Thu Hội phí hàng năm đạt 100%, duy trì 100% Chi hội có Quỹ Hội; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện đạt 2.300 triệu đồng; Trong nhiệm kỳ xây dựng 5 dự án trở lên từ nguồn vốn TW và tỉnh Hội; huyện từ 20 dự án trở lên.

4. Phấn đấu số hộ nông dân giỏi trong nhiệm kỳ tăng 2%, nhưng doanh thu phải tăng gấp 1,5 - 2 lần so cuối nhiệm kỳ XI. Vận động phát triển 5% lực lượng nông dân giỏi cấp Trung ương, tỉnh khởi nghiệp trở thành doanh nhân nông thôn.

5. Hàng năm cử 100% cán bộ Hội ở các xã điểm nông thôn mới được đào tạo kỹ năng tuyên truyền.

6. Hàng năm, trực tiếp và phối hợp vận động đào tạo nghề 1.500 nông dân, phấn đấu giới thiệu trên 85 % nông dân học nghề có việc làm.

7. Huyện và cơ sở hàng năm tham gia Phiên chợ hàng nông sản an toàn, kết nối cung cầu cho nông dân do tỉnh Hội tổ chức; Phấn đấu 100% gia đình cán bộ - hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm; Xây dựng mỗi xã, thị trấn có "Câu lạc bộ nông dân với pháp luật", 100% cơ sở Hội cử người tham gia thành viên tổ hòa giải ở cơ sở.

8. Đến cuối nhiệm kỳ phấn đấu có 10% Tổ hợp tác mạnh, đủ điều kiện lên Hợp tác xã nông nghiệp; Củng cố, nâng chất 100% Câu lạc bộ nông dân hoạt động theo Quy chế và thật sự là diễn đàn của hội viên nông dân.

9. Hàng năm mỗi cơ sở giới thiệu ít nhất 01 cán bộ, hội viên nông dân và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ưu tú cho Đảng xem xét, phát triển.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Phú khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện gồm 9 ủy viên. Ông Huỳnh Ngọc Vỵ tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023 -2028; ông Phan Văn Kha giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ mới.

Đồng thời, Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên là 18 đại biểu chính thức, trong đó có 1 đại biểu đương nhiên và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

Ngô Trọng & TVB