Đại Hội nhiệm kỳ 2023-2028

Chia sẻ tại Đại hội VIII: Kinh nghiệm liên kết 30 doanh nghiệp làm chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao ở An Giang

26/12/2023 13:48

Hội Nông dân tỉnh An Giang đã phối hợp với 30 doanh nghiệp liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa cho nông dân trong tỉnh với 96.000 ha. Điển hình là chương trình phối hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời vận động nông dân liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo với tổng diện tích hơn 40.000 ha

Liên kết doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ lúa cho nông dân An Giang với 96.000 ha

Dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, ông Nguyễn Văn Nhiên – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang bày tỏ niềm vui và phấn khởi khi đón nhận Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới vừa được ban hành. Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị thể hiện niềm tin và sự quan tâm của Đảng đối với tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam, sự khích lệ, động viên đối với cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên chụp ảnh kỷ niệm với ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh An Giang cũng bày tỏ sự nhất trí cao với các nội dung trong Báo cáo chính trị và các văn kiện do Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội. Để bổ sung thêm cho kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 7 và đề xuất nội dung phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân cả nước nhiệm kỳ 2023-2028, đoàn đại biểu tỉnh An Giang xin tham luận về nội dung "Liên kết với doanh nghiệp thực hiện chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao và hỗ trợ xây dựng tổ hợp tác, Hợp tác xã, chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp".

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang khẳng định việc đổi mới hình thức tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác-liên kết theo chuỗi giá trị, vận động nông dân tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã, gắn liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất an toàn, hiện đại nhằm giảm giá thành, tăng chất lượng nông sản, từng bước đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường trong nước và quốc tế là góp phần thực hiện chủ trương tổ chức lại sản xuất, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới mà những năm qua Chính phủ đang tập trung chỉ đạo.

Với đặc trưng là một tỉnh nông nghiệp, có diện tích đất trồng lúa lớn nhất cả nước với 230.000 ha, sản lượng 4 triệu tấn/năm với 80% là lúa chất lượng cao, trong nhiệm kỳ qua Hội Nông dân tỉnh An Giang đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhất là đối với các doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Hội đã phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; xây dựng các mô hình trình diễn để nông dân tham quan, học tập; cung ứng vật tư đầu vào chất lượng, thân thiện với môi trường cho hội viên nông dân; tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm…qua đó góp phần thúc đẩy liên kết, hợp tác trong hội viên, nông dân.

Thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Tỉnh An Giang trong triển khai liên kết với doanh nghiệp, thực hiện phương châm là ở đâu có nông dân là có hội viên, đã là hội viên thì tham gia vào tổ hội, chi hội nông dân nghề nghiệp (theo nguyên tắc 5 tự, 5 cùng) và cùng tuân thủ các qui định chung của hợp đồng đã ký kết.

Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với 30 doanh nghiệp liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa cho nông dân trong tỉnh với 96.000 ha, điển hình là Chương trình phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời vận động nông dân liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo tại các vùng nguyên liệu với tổng diện tích hơn 40.000 ha.

Với khẩu hiệu: "mặt ruộng không dấu chân" - đã thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trên những cánh đồng mẫu lớn; xây dựng mô hình "sản xuất lúa thân thiện với môi trường"; mô hình "Lộc Trời 123" - qui hoạch các vùng nguyên liệu, xuống giống rãi vụ gieo sạ quanh năm, đăng ký mã số vùng trồng.

Trong mối liên kết và phối hợp này, hằng nghìn máy cày, máy cấy gieo sạ, máy gặt, máy cuộn rơm, máy bay không người lái phun thuốc, bón phân, xạ giống,... hàng nghìn cán bộ kỹ thuật cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nông dân, để hỗ trợ hướng dẫn nông dân thực hiện qui trình canh tác, chuyển giao và tư vấn kỹ thuật, tổ chức cung ứng các sản phẩm giống, phân, thuốc và dịch vụ nông nghiệp, chốt giá khi thu hoạch và bao tiêu theo hợp đồng đã ký kết, hướng dẫn nông dân thanh toán theo phương thức không dùng tiền mặt.

Đến nay, toàn tỉnh An Giang có 168 chi hội nông dân nghề nghiệp, 1.172 tổ hội nông dân nghề nghiệp với gần 13.000 thành viên, 297 Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Doanh nhân nông thôn,… với trên 83.000 nông dân giỏi, góp phần vào việc tham gia thành lập, duy trì và phát triển của 1.100 Tổ hợp tác, 219 Hợp tác xã nông nghiệp và 02 Liên hiệp Hợp tác xã trong toàn tỉnh.

Đoàn đại biểu cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh An Giang chụp ảnh kỷ niệm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp

Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc liên kết chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao, góp phần hỗ trợ xây dựng Tổ hợp tác, Hợp tác xã và chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh An Giang đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Trong đó, cần có giải pháp trí thức hóa nông dân, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tăng cường hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, từng bước xây dựng thế hệ nông dân thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa giàu lòng yêu nước, có tri thức khoa học, kỹ năng sản xuất, có ý chí vươn lên.

Thứ hai, vận động các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động của Hợp tác xã bằng nhiều hình thức như góp vốn, cử nhân sự giỏi quản lý điều hành quản trị Hợp tác xã, tư vấn kỹ thuật để từng bước xây dựng, phát triển chuỗi giá trị liên kết ổn định, bền vững; Vận động, khuyến khích nông dân thành lập mới tổ hợp tác, hợp tác xã, chi tổ hội nông dân nghề nghiệp để thực hiện liên kết với doanh nghiệp. Tạo điều kiện để Doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng, là đầu mối đầu tư, quản trị, thiết lập hệ thống và xây dựng vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường.

Thứ ba, tiếp tục tập trung xây dựng các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp để nâng cao hiệu quả công tác tập hợp và hỗ trợ hội viên nông dân; tạo cơ chế liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân và doanh nghiệp.

Đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong truy suất nguồn gốc, cập nhật, trao đổi thông tin về thị trường giá cả nông sản, thời tiết nông vụ. Cán bộ Hội và hội viên nông dân cần hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt; thúc đẩy tiêu thụ nông sản thông qua các trang thương mại điện tử.

Thứ tư, Hội nông dân tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học và Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nông dân chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới vào sản xuất và tiêu thụ; phát triển các hình thức liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị; vận động hội viên, nông dân tích tụ ruộng đất, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để tổ chức sản xuất quy mô lớn.

Thứ năm, bên cạnh các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp, Nhà nước cần có thêm những chính sách để phát triển lúa gạo Việt Nam, tạo điều kiện để các doanh nghiệp và đông đảo nông dân được hỗ trợ và hưởng lợi từ Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Ngô Trọng (danviet.vn)