Đại Hội nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028

21/06/2023 13:52

Sáng ngày 20/6, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Thành long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự đại hội có ông Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Lê Phước Dũng - Bí thư Huyện ủy Châu Thành cùng lãnh đạo các ban, ngành huyện; các xã, thị trấn và 139 đại biểu nông dân đại diện cho hơn 10.389 cán bộ, hội viên trên toàn huyện tham dự.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội Nông dân huyện Châu Thành được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy và sự hỗ trợ tích cực của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban MTTQ huyện, các Ban, ngành, đoàn thể huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn cùng với sự nỗ lực của cán bộ các cấp Hội đã đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong đó có 03/10 chỉ tiêu đạt 100%, có 07/10 chỉ tiêu vượt từ 110 - 150%,  các chỉ tiêu thi đua hàng năm do Hội Nông dân tỉnh phát động đều đạt và vượt.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân huyện phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau.

1. Tuyên truyền trên 98% hội viên, nông dân hiểu về Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chương trình, Nghị quyết của Hội.

2. Hàng năm, 100% cán bộ chuyên trách các cấp mới thay đổi được đào tạo, bồi dưỡng công tác Hội , 100% Hội Nông dân cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 95% Chi hội hoạt động hiệu quả, thành lập mới từ 3 - 5 Chi hội và 130 Tổ hội nghề nghiệp, đến cuối nhiệm kỳ phát triển hội viên đạt 80 - 85% so với hộ nông dân toàn huyện.

3. Duy trì 100% Chi hội có quỹ hội, bình quân 50.000 đ/hội viên.

4. Phấn đấu, đến cuối nhiệm kỳ Quỹ hỗ trợ nông dân toàn huyện đạt khoảng 2,5 tỷ đồng trở lên, hỗ trợ từ 200 - 300 lượt hội viên phát triển sản xuất.

5. Số hộ nông dân giỏi trong nhiệm kỳ tăng 5% trở lên, thu nhập bình quân nông dân giỏi cấp tỉnh tăng từ 1,5 - 2 lần so với năm 2023 (250 - 300 triệu đồng/người). 100% số hộ nông dân giỏi là thành viên các mô hình kinh tế hợp tác. Tạo điều kiện để 5% nông dân giỏi cấp tỉnh khởi nghiệp trở thành doanh nhân nông thôn, hàng năm có từ 30 hội viên, nông dân tham quan học tập mô hình sản xuất trong nước.

6. 100% cán bộ Hội ở các xã điểm nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao được nâng cao kỹ năng tuyên truyền. Tuyên truyền trên 95% hội viên về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trên 95% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế.

7. Phối hợp, hỗ trợ đào tạo nghề cho 375 - 400 nông dân, giải quyết việc làm từ 375 - 400 nông dân (tham gia sản xuất và dịch vụ nông nghiệp tại địa phương)

8. Xây dựng hệ thống thông tin kết nối trong hệ thống Hội từ huyện đến cơ sở, hàng năm tham gia Phiên chợ hàng nông sản an toàn, kết nối cung cầu cho nông dân, hàng năm phấn đấu từ 90 - 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100% cơ sở Hội cử người tham gia thành viên tổ hòa giải ở cơ sở.

9. Đến cuối nhiệm kỳ, mỗi xã có ít nhất 10-11 Tổ hợp tác, toàn huyện có trên 270 Tổ hợp tác, ít nhất 80% tổng số nông dân là thành viên các mô hình kinh tế hợp tác, phấn đấu có 10 -15% Tổ hợp tác mạnh, đủ điều kiện lên Hợp tác xã nông nghiệp, tất cả xã, thị trấn đều có Câu lạc bộ Nông dân giỏi, Câu lạc bộ Sáng tạo kỹ thuật, có 01 - 02 mô hình sản phẩm tiêu biểu có nhãn hiệu, thương hiệu, chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, sản phẩm OCOP…gắn với thế mạnh địa phương (hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục đăng ký sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap đối với vùng trồng cây Sầu Riêng trên địa bàn xã Vĩnh Nhuận…), được Hội hỗ trợ quảng bá, sản xuất gắn với thị trường, duy trì ít nhất 50% Chi hội có "Câu lạc bộ Nông dân với Pháp luật".

10. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ giới thiệu từ 13-15 cán bộ, hội viên, nông dân ưu tú cho Đảng xem xét, phát triển (mỗi xã, thị trấn giới thiệu ít nhất 01 người)

11. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 50% diện tích (khoảng 14.000 ha) là vùng nguyên liệu lúa gắn kết với Doanh nghiệp được bao tiêu sản phẩm.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân huyện Châu Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, mong muốn Hội Nông dân huyện Châu Thành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới như.

Các cấp Hội phải luôn bám sát và nắm vững các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát Nghị quyết của huyện ủy, sự chỉ đạo của Hội cấp trên, và tình hình thực tế địa phương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với quan điểm nông nghiệp là nền tảng, là mặt trận hàng đầu; nông dân là chủ thể, là lực lượng cách mạng to lớn, đưa chủ trương, chính sách vào thực tiễn cuộc sống. Hội cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chấp hành, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội trở thành hiện thực.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn đội ngũ cán bộ Hội, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp ngang tầm với tình hình mới. Cán bộ Hội Nông dân các cấp phải luôn nhạy bén, năng động sáng tạo và phải có các giải pháp đột phá, đồng bộ phù hợp với điều kiện thực tế từng nơi, phải thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức hoạt động gắn với xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua trong hệ thống Hội; Đồng thời tăng cường tập hợp hướng dẫn nông dân tham gia vào các hình thức hinh tế hợp tác, liên kết sản xuất và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Thực hiện lồng ghép một cách đồng bộ, có hiệu quả các nguồn lực của huyện, tỉnh và các ngành liên quan trong đầu tư cho nông nghiệp; phát huy sức mạnh và tiềm năng của nông dân trong phát triển nông nghiệp góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn.

Tích cực tham gia phản biện và giám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến vấn đề nông nghiệp - nông dân - nông thôn góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên nông dân.

Chủ động tham gia đóng góp xây dựng Đảng, Chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, từ đó vai trò vị thế của tổ chức Hội ngày càng được nâng cao.

Chúng ta cần nhận rõ những thành tựu đã qua mới chỉ là bước đầu, vấn đề cốt lõi có ý nghĩa quan trọng là Đại hội lần nầy sẽ đề ra những giải pháp cụ thể, rõ ràng nhằm nâng cao năng lực tổ chức sản xuất và khả năng nắm bắt thị trường của nông dân theo kịp với xu thế phát triển. Người nông dân ngày nay không chỉ biết nông nghiệp để tự tin làm chủ sản xuất, mà còn phải am hiểu nhiều lĩnh vực khác để mạnh dạn chuyển đổi lao động, chuyển đổi sản xuất nếu thấy nó mang lại hiệu quả cao hơn. Do tiến trình đô thị hóa, diện tích sản xuất nông nghiệp thu hẹp, nên chúng ta cần phải thấu đáo, xem xét, nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động sát thực với tình hình.

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng là Đại hội sẽ bầu ra BCH Hội Nông dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2023-2028 và đoàn đại biểu dự đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X. Tôi đề nghị đại hội tập trung nghiên cứu gắn kết chặt chẽ việc bầu chọn với công tác củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Hội cả trước mắt và lâu dài, trước mắt là bầu chọn một đội ngũ cán bộ, một tập thể lãnh đạo có tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, từng cá nhân thật sự tiêu biểu cho phẩm chất, đạo đức và năng lực trí tuệ để lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân huyện nhà không ngừng phát triển. Đồng thời đề đạt nguyện vọng, đóng góp trí tuệ của Nông dân Châu Thành góp phần cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028  gồm 26 đồng chí, ông Trương Ngọc Lợi tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tin & ảnh: Ngô Trọng - TVB