Đại Hội nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đại biểu Hội Nông dân Thành phố Long Xuyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

22/06/2023 15:03

Sáng ngày 22/6, Hội Nông dân Thành phố Long Xuyên - An Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”.

Tham dự có các đồng chí: Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Tỉnh An Giang; đồng chí Võ Thiện Hảo - Phó Bí thư Thưởng trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Bảo Sinh - Phó Chủ tịch UBND Thành phố; các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy; thường trực HĐND Thành Phố; các Phòng, ban, đơn vị Thành phố; các xã, phường; các đồng chí Nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ, cùng 143 đại biểu cùng dự.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp hội đã phát huy vai trò, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, khẳng định được vai trò nòng cốt, chủ thể của của hội viên nông dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Góp phần đạt và vượt 9/9 Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra. Trong đó, có 01 chỉ tiêu đạt (chỉ tiêu phát triển hội viên)

Công tác xây dựng tổ chức Hội phát triển về chất lượng và số lượng; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.505 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 4.082 hội viên. Các phong trào thi đua của nông dân, nhất là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thi đua xây dựng nông thôn mới có chuyển biến và có sức lan tỏa nhanh. Thành phố đã tổ chức 2 lần Đại hội tuyên dương “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” có 12.320 nông dân được bình xét đạt danh hiệu nông dân giỏi 4 cấp. Doanh thu nông dân giỏi được quy định tăng dần theo từng năm đối với từng ngành nghề cụ thể.

Công tác tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, dạy nghề cho nông dân được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã tổ chức được 41 lớp dạy nghề, 35 lớp tập huấn thu hút trên 2.968 lượt hội viên nông dân tham gia. Sau học nghề và tập huấn, cùng với sự hỗ trợ vốn vay của Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp cho hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất , duy trì, mở rộng dự án, mô hình đạt hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong thời gian qua…

Các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã làm nổi bật các mặt tích cực, thẳng thắng chỉ rõ những hạn chế và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, đưa ra giải pháp cho công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố nhiệm kỳ tới.

Trong 5 năm qua, vai trò của hội viên nông dân trên địa bàn Thành phố ngày càng được khẳng định trong xây dựng nông thôn mới, các hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia bảo vệ an ninh, công tác an sinh xã hội…

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đã xây dựng 8 chỉ tiêu thi đua cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng Hội Nông dân Thành phố vững mạnh, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên Hội Nông dân.

Với tin thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đã bầu 17 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Trần Phước Bạo tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

TVB