Đại Hội nhiệm kỳ 2023-2028

Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII

27/12/2023 09:33

Ngày 26/12, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2023-2028) đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 18 đồng chí.

Sáng nay (27/12), tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Tiến Nam đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII. 

Theo đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 18 đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Lương Quốc Đoàn

2. Đồng chí Phạm Tiến Nam

 

 3. Đồng chí Đinh Khắc Đính

 

 4. Đồng chí Bùi Thị Thơm

5. Đồng chí Nguyễn Xuân Định

6. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh

  7. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng

 

 8. Đồng chí Vũ Quốc Huy

 

 9. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn

 

 10. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa

 

 11. Đồng chí Mai Bắc Mỹ

 

 12. Đồng chí Nguyễn Văn Phan

 

 13. Đồng chí Nguyễn Tiến Cường

 

 14. Đồng chí Đinh Hồng Thái

 

15. Đồng chí Lê Thị Minh Tâm

16. Đồng chí Đa Cát Vinh

 17. Đồng chí Nguyễn Văn Nhiên

 

 18. Đồng chí Vàng Thị Bình

 

 

Ngô Trong (Theo:Danviet.vn)