Đại Hội nhiệm kỳ 2023-2028

Hội Nông dân huyện Phú Tân tổ chức họp Ban Chấp hành đột xuất bầu Phó Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023-2028.

01/04/2024 08:40

Chiều ngày 29/3, Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Hội Nông dân huyện khóa XII (đột xuất) bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự hội nghị có Ông Nguyễn Minh Đức - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang; Ông Nguyễn Trọng Thiện - Uỷ viên Thường trực - Trưởng Ban Xây dựng hội Hội Nông dân tỉnh An Giang; Ông Lê Văn Ẩn - Huyện uỷ viên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cùng các đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành khoá XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thực hiện Công văn số 802-CV/BTCHU, ngày 18/03/2024 của Ban Tổ chức Huyện uỷ về công tác cán bộ. Công văn số 287-CV/HNDT, ngày 27/3/2024 của Hội Nông dân tỉnh An Giang về việc bầu bổ sung Uỷ viên BCH, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Tân nhiệm kỳ 2023-2028.

Do yêu cầu nhiệm vụ của địa phương đã điều động, luân chuyển đồng chí phó chủ tịch sang công tác khác. Để đảm bảo yêu cầu, cơ cấu và hoạt động của Ban Thường vụ trong thời gian tới. Hội Nông dân huyện đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Đoàn Minh Triết - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Phú Hiệp vào Uy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả bầu bầu 3 vòng đều đạt 27/27 phiếu thống nhất đồng chí Đoàn Minh Triết vào Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa XII nhiệm kỳ (2023 - 2028).

Anh Thư (PT)