Đại Hội nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Nguyễn Đình Chưởng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thoại Sơn nhiệm kỳ 2023 – 2028

19/06/2023 09:47

Sáng 16/6, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thoại Sơn lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028) thành công tốt đẹp

Đến dự đại hội có ông Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều; Chủ tịch UBND huyện Dương Ngọc Lắm cùng 161 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 29 ủy viên; ông Nguyễn Đình Chưởng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thoại Sơn khóa X. Đồng thời, bầu 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Võ Chí Hùng đề nghị Đại hội quan tâm thảo luận một số vấn đề trọng tâm sau.

Thứ nhất: Có giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao vai trò chủ lực của Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đại bộ phận nông dân, nhất là những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phải làm cho cán bộ hội viên và nông dân nhận thức rõ hơn về vai trò sứ mệnh của mình để tạo sự đồng thuận trong xã hội và liên kết chặt chẽ với các lực lượng xã hội để có khả năng gánh vác sứ mệnh CNH-HĐN đất nước, nâng cao ý chí tự lực tự cường, truyền thống lao động cần cù, sáng tạo và lòng tự hào, quyết không cam chịu đói nghèo, ra sức làm giàu cho gia đình, cho xã hội; xây dựng giai cấp nông dân huyện giàu lòng yêu nước, có tri thức và năng lực sản xuất, năng động sáng tạo đi đầu trong ứng dụng các tiến bộ của KHKT vào sản xuất, có tinh thần đoàn kết, có lối sống nghĩa tình, thực hiện tốt trách nhiệm công dân…

Cho nên trong hoạt động của mình các cấp hội phải sâu sát cơ sở. Ở đâu người nông dân còn gặp khó khăn, ở đâu người nông dân cần có kiến thức mới cách làm ăn mới, nhất thiết ở đó phải có cán bộ Hội và những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp sức, hướng dẫn, cần thiết cầm tay chỉ việc, với phương châm người đi trước rước người đi sau, người đi sau theo mau người đi trước.

Thứ hai: Đại hội cần tập trung thảo luận lựa chọn phương thức, phương châm hành động cho nhiệm kỳ nhằm tạo dấu ấn của Hội Nông dân huyện trong thời kỳ đất nước hội nhập. Chúng ta cần nhận rõ những thành tựu đã qua mới chỉ là bước đầu, vấn đề cốt lõi có ý nghĩa quan trọng là Đại hội lần nầy sẽ đề ra những giải pháp cụ thể, rõ ràng nhằm nâng cao năng lực tổ chức sản xuất và khả năng nắm bắt thị trường của nông dân theo kịp với xu thế phát triển của nền nông nghiệp hiện đại. Người nông dân Thoại Sơn ngày nay không chỉ biết nông nghiệp để tự tin làm chủ sản xuất mà còn phải am hiểu nhiều lĩnh vực khác để mạnh dạn chuyển đổi lao động, chuyển đổi sản xuất nếu thấy nó mang lại hiệu quả cao hơn.

Bằng sự nhạy cảm với tình hình, Hội Nông dân Thoại Sơn không chỉ dẫn dắt nông dân Sản xuất đi vào chiều sâu mà còn giúp cho bà con nhận diện rõ hơn về tiềm năng to lớn của nông nghiệp. Có thể nói nền nông nghiệp của Thoại Sơn từ con sông nhỏ đang dần tiến ra biển lớn cho nên phải khẩn trương xây dựng nên một thế hệ nông dân thích ứng nhanh với điều kiện làm ăn mới, cần nhận thức rằng không phải chỉ đất nước hội nhập mà từng người nông dân cũng phải hội nhập. Rồi đây hàng hóa của nông dân Thoại Sơn sẽ đến với thị trường các nước, đem đến với bạn bè quốc tế những sản phẩm độc đáo được mọi người ưa chuộng với thương hiệu Made in Thoại Sơn. Thật ra thương hiệu sản phẩm không chỉ đơn thuần ở khía cạnh kinh tế mà tầm vóc của nó lớn hơn rất nhiều. Đó là tâm hồn, tính cách, thương hiệu sản phẩm còn là uy tín của mỗi quốc gia, mỗi địa phương.

Do điều kiện đặc thù cho nên ngoài lúa gạo thì lợi thế lớn còn là phát triển du lịch, cây ăn trái và rau màu. Nông dân Thoại Sơn cần ý thức rằng khai thác những lợi thế về nông nghiệp huyện cũng là cơ hội để chúng ta vươn lên phấn đấu trở thành những nông dân của xã hội hiện đại, phải ý thức sứ mệnh của mình trong bước ngoặt lịch sử nầy. Đã đến lúc tuy có muộn, nhưng nhất thiết nông dân Thoại Sơn phải hợp nhau lại để cạnh tranh với quốc tế, không thể Sản xuất riêng lẽ, lạc hậu như trước đây.

Phải gieo vào lòng mỗi nông dân tinh thần ham học hỏi cầu tiến bộ, có ý chí và bản lĩnh không cam chịu trước những nghịch cảnh, khó khăn của cuộc sống, nâng cao tinh thần giác ngộ chính trị, tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết nông thôn, xây dựng tốt tình làng nghĩa xóm, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đở đùm bọc lẫn nhau trong khó khăn hoạn nạn, giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp. Xem đây là cơ sở để tăng sức đề kháng giúp nông dân chống lại những tác động tiêu cực với mặt trái của cơ chế thị trường và có khả năng miễn nhiễm với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Thứ ba: tiếp tục củng cố kiện toàn nâng cao năng lực của các cấp hội, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động tiếp tục khẳng định vai trò vị trí trung tâm, nòng cốt của Hội nông dân.Trong sự cạnh tranh quyết liệt của nền kinh tế tri thức, yếu tố chất lượng nguồn nhân lực ngày càng khẳng định vai trò quan trọng có ý nghĩa quyết định trong mọi chiến lược phát triển. Hoạt động của Hội và phong trào nông dân cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Muốn phong trào phát triển thì nhất định phải có đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm, có lực lượng hội viên đông đảo, năng động, sáng tạo, có hiểu biết; có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ với các lực lượng khác. Tất cả những đều trên vấn đề trọng tâm có ý nghĩa quyết định vẫn là nhân tố con người.

Soi rọi lại mình, hơn ai hết lãnh đạo các cấp Hội, từng cán bộ hội viên phải tự đánh giá đã thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình như thế nào? sự hài lòng và lực hấp dẫn của Hội đối với hội viên và nông dân ra sao? Hội có đủ tự tin khẳng định mình là chỗ đưa tin cậy cho nông dân chưa? Hội nông dân xông pha vào mặt trận Nông nghiệp, nông dân, nông thôn bằng phương tiện và khả năng gì? nhiệt huyết ra sao?

Từ những vấn đề đặt ra như đã nêu tôi đề nghị Đại hội thảo luận nghiên cứu và tìm ra giải pháp để nâng cao vai trò vị thế của Hội trong lòng hội viên nông dân, phải lấy chi, tổ Hội làm điểm tựa; lấy hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi làm nòng cốt; lấy lợi ích chính đáng của nông dân làm động lực, lấy hiệu quả Sản xuất làm thước đo; lấy tiến bộ ở nông thôn làm nền tảng để xây dựng cơ sở Hội vững mạnh. Muốn vậy phải khẩn trương xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực, có uy tín với nông dân, gắn bó với công tác Hội và nhiệt huyết với phong trào.

Thứ tư: Một nhiệm vụ hết sức quan trọng là Đại hội sẽ bầu ra BCH Hội nông dân huyện Thoại Sơn nhiệm kỳ 2023-2028 và đoàn đại biểu dự đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X. Tôi đề nghị đại hội tập trung nghiên cứu gắn kết chặt chẽ việc bầu chọn với công tác củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Hội cả trước mắt và lâu dài, trước mắt là bầu chọn một đội ngũ cán bộ, một tập thể lãnh đạo có tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, từng cá nhân thật sự tiêu biểu cho phẩm chất, đạo đức và năng lực trí tuệ để lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân huyênh không ngừng phát triển. Đồng thời đề đạt nguyện vọng đóng góp trí tuệ của Nông dân Thoại Sơn góp phần cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân VIệt Nam tỉnh An Giang lần thứ X dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2023 sẽ thành công tốt đẹp

Phó Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Lê Hữu Nghị đề nghị Đại hội cần nghiên cứu, bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ nhiệm 2023-2028 3 vấn đề.

Thứ nhất: Các cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội Nông dân các cấp trong huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 19, Hội nghị lần thứ 5 BCH TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình hành động số 04-CTr/HU của Huyện ủy về phát nông nghiệp Thoại Sơn giai đoạn 2021-2023 và chương trình hành động số 11-CTr/HU của Huyện ủy về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực huyện giai đoạn 2021-2023.

Thứ hai: Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở phát huy hơn nữa vai trò của Hội; tập hợp dẫn dắt nông dân vào tổ chức, các mô hình kinh tế hợp tác (hợp tác xã, Tổ hợp tác sản xuất, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp và CLB nông dân…) theo tinh thần Nghị quyết số 04,05,06 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (phù hợp với điều kiện tình hình thực tiển của địa phương, không rập khuôn, máy móc, chủ động, phù hợp với sản xuất của nông dân - có hiểu quả). Và chủ trương của Huyện về triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Hội quán nông dân”.

Thứ ba: Củng cố tổ chức Hội, đặc biệt là các chi, tổ hội, nâng cao chất lượng hội viên, đổi mới phương thức hoạt động, nội dung sinh hoạt của chi hội phải gắn kết thiết thực và nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương, các chi tiêu, tiêu chí nông thôn mới mà Hội Nông dân đảm nhiệm. Phát động và đẩy mạnh hơn nữa Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, kíp thời nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, tạo điều kiện phát triển sản xuất, giúp nhau làm giàu thoát nghèo.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp là sự chỉ đạo của Ban Dân vận Huyện ủy, sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã - thị trấn cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ Hội, hội viên, nông dân trong toàn huyện. Kết quả đã có 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra đều đạt và vượt. Riêng tiêu chí về phát triển hội viên đạt so với hộ nông nghiệp toàn huyện chưa cao, do quá trình cũng cố, nâng chất Hội viên, do tình hình dịch Covid-19 và do lực lượng trong độ tuổi lao động đi lao động ngoài tỉnh nhiều, nên công tác tập hợp hộ nông dân tham gia vào tổ chức Hội còn nhiều hạn chế.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân huyện Thoại Sơn tập trung vào các chỉ tiêu sau:

1. Tuyên truyền trên 98% hội viên, nông dân về Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình, Nghị quyết của tổ chức Hội; Huấn luyện, đào tạo kỹ năng cho 100% cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở.

2. Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách mới thay đổi các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về công tác Hội hàng năm; Hội Nông dân huyện và 100% cơ sở Hội đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Tập hợp được 90% hộ nông dân tham gia các hoạt động Hội; hàng năm thành lập mới 02 chi hội và 34 tổ hội nghề nghiệp; Đến cuối nhiệm kỳ phát triển mới 5.000 hội viên. 100% hội viên mới phát triển có thẻ Hội.

3. Hàng năm tăng từ 5 - 6% số hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; Vận động phát triển 5% lực lượng nông dân giỏi cấp trung ương, tỉnh khởi nghiệp trở thành doanh nhân nông thôn.

4. Hàng năm cử 100% cán bộ Hội ở các xã nông thôn mới nâng cao được đào tạo kỹ năng tuyên truyền; Hàng năm mỗi cơ sở Hội đăng ký làm từ 2 - 3 việc cụ thể về thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; trên 95% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế.  

5. Thu Hội phí hàng năm đạt 100%, Phấn đấu 100% Chi hội có Quỹ Hội; Phấn đấu tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân hàng năm là 25%, phấn đấu đến cuối năm 2028 Quỹ hỗ trợ nông dân của huyện đạt  2,5 tỷ đồng.

6. Hàng năm, trực tiếp và phối hợp vận động đào tạo nghề từ 450 - 500 nông dân, phấn đấu giới thiệu 100% nông dân học nghề có việc làm.

7. Phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn khoa học kỹ thuật: Hàng năm phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn cho 8.000 lượt hội viên, nông dân. Phát triển mới 60 tổ hợp tác sản xuất; 30 câu lạc bộ nông dân.

8. Phấn đấu 90 - 95% gia đình cán bộ, hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm; Phấn đấu mỗi xã, thị trấn đều có câu lạc bộ nông dân giỏi và duy trì trên 50% cơ sở Hội có "Câu lạc bộ nông dân với pháp luật", 100% cơ sở Hội cử người tham gia thành viên tổ hòa giải ở cơ sở.

9. Hàng năm mỗi cơ sở giới thiệu ít nhất từ 01 -  02 cán bộ, hội viên nông dân và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ưu tú cho Đảng xem xét, phát triển.

TVB