Đại Hội nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Nguyễn Văn Nhiên tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang.

03/08/2023 09:48

Ngày 2/8, Đại hội đại biểu Hội Nông dân An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã chính thức khai mạc.

Đến dự đại hội có đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, cùng 247/249 đại biểu chính thức đại diện hơn 102.000 hội viên nông dân toàn tỉnh tham dự đại hội

Đáng chú ý trong buổi sáng ngày 02/8, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 41 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã bầu Ban Thường vụ 13 đồng chí, Bầu chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch. Kết quả ông Nguyễn Văn Nhiên tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2023 - 2028; các ông (bà) Nguyễn Minh Đức; Võ Chí Hùng; Lư Thị Kim Thùy đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trước đó, trong phần trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023, đã nếu bật những kết quả, các chỉ tiêu Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2028-2023, hoàn thành và vượt chỉ tiêu đã góp phần đưa tổ chức Hội ngày càng được củng cố, tăng cường; chất lượng hội viên ngày càng được nâng cao, nội dung và phương thức hoạt động Hội không ngừng đổi mới, tập trung hướng về cơ sở. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đã có bước phát triển cả về trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ, kết nạp được 49.013 hội viên, tăng 108,92% so với chỉ tiêu Trung ương giao, nâng tổng số hội viên trong tỉnh hiện nay là 102.831 người; vận động thành lập 173 Chi hội nông dân nghề nghiệp; 1.226 Tổ Hội nông dân nghề nghiệp; tổ chức được 69 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho 5.881 lượt cán bộ chuyên trách Hội và cán bộ chi Hội, tổ Hội

Các mô hình điểm do Hội xây dựng đạt hiệu quả rõ nét, nhất là các mô hình kinh tế tập thể, các mô hình bảo vệ môi trường được triển khai nhân rộng, hội viên nông dân phấn khởi tham gia. Các hoạt động hỗ trợ nông dân về tiêu thụ nông sản, tạo vốn vay, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới được các cấp Hội nỗ lực vào cuộc, đạt kết quả cao.

Các phong trào nông dân do Hội phát động ngày càng phát triển thực chất, nhất là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã tập hợp được đông đảo nông dân tham gia hưởng ứng, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo nhiều việc làm nâng cao thu nhập. Các hoạt động giúp đỡ hộ nghèo được đẩy mạnh. Hằng năm, có trên 110.000  nghìn lượt hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, trung bình hằng năm có hơn 93.000 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, đạt và vượt 100% so với chỉ tiêu. Chất lượng nông dân giỏi được tăng lên đáng kể qua từng năm được thể hiện qua tổng doanh thu theo ngành nghề và thu nhập bình quân nông dân giỏi tăng 32% so với Đại hội trước. Phong trào xuất hiện nhiều vùng sản xuất tập trung, cánh đồng liên kết, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản.  Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, lực lượng nông dân giỏi đã hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ trên 35.000 hộ nông dân thoát nghèo và đang vươn lên làm giàu, đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các quỹ ở địa phương.

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới được hội viên, nông dân đồng tình ủng hộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền vận động 3.079 hộ hiến đất, đóng góp hàng tỷ đồng, 110.616  ngày công lao động, tham gia xây dựng mới và sửa chữa 45 công trình điện, 98 phòng học, trạm xá… Hàng năm, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyển, vận động trên 99% hội viên nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tham gia bảo hiểm y tế; xây dựng 152  mô hình bảo vệ môi trường nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chiều cùng ngày, đại hội tiếp tục các nội dung: Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 13 đại biểu chính thức, 02 dự khuyết; Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt nhận nhiệm vụ; khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 và thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu đã thống nhất với Nghị quyết.

TVB