Đại Hội nhiệm kỳ 2023-2028

Tân Châu: Đại hội Hội nông dân thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

14/06/2023 14:17

Trong 2 ngày 12 và 13/06/2023, Hội Nông dân thị xã Tân Châu tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đến dự đại hội có ông Võ Chí Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy; ông Trương Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; ông La Hồng Phong, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; ông Huỳnh Văn Minh, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy – Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; bà Trân Thị Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND thị xã, cùng 118 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 11.000 hội viên, nông dân trên địa bàn tham dự.

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thị xã đã chủ động khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đoàn kết thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, hoàn thành vượt các chỉ tiêu do Đại hội VI đề ra. Năm năm qua đã kết nạp mới trên 4.000 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn thị xã đến nay trên 10.900 hội viên, đạt 110%. Nổi bật là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Toàn thị xã có gần 23.000 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Bình quân hằng năm, toàn thị xã có gần lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tổng doanh thu theo ngành nghề và thu nhập bình quân nông dân giỏi tăng 24% so với nhiệm kỳ trước, phong trào đã giúp gần 5.000 hộ nông dân khó khăn vượt khó vươn lên, với kinh phí hỗ trợ trên 05 tỷ triệu đồng. Bà Đặng Hồng Thắm, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã đánh giá: “Tình hình sản xuất nông nông nghiệp trong nhiệm kỳ qua không ngừng phát triển về quy mô và chất lượng sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng đa dạng hóa loại hình sản xuất đi đôi với nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm; các mô hình hoa màu, chăn nuôi thủy sản trồng lúa chất lượng cao, nhân giống lúa, mô hình ứng dụng công nghệ cao và các mô hình khác cũng được nông dân thực hiện có hiệu quả. Việc ứng dụng KHKT công nghệ vào thu hoạch vào sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, chất lượng sản phẩm làm ra được bảo quản tốt”.

Hội tập trung xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn. Vận động nông dân tham gia các chi, tổ hội nghề nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ,… phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Tổ chức xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, câu lạc bộ nông dân, hợp tác xã, Công ty nông dân làm dịch vụ sản xuất và cung ứng giống, cây trồng, vật nuôi, các mô hình hiệu quả như “Ươm cây giống trong nhà màng được trang bị hệ thống tưới phun sương, máy dập vĩ, máy gieo hạt, sản lượng cho ra mỗi năm ước đạt 110.000 cây con các loại”, mô hình sản xuất rau màu, cây ăn trái áp dụng hệ thống tưới tự động, mô hình nuôi lươn không bùn…. Đến nay, toàn thị xã có 06 sản phẩm được công nhận OCOP. Để giúp hội viên nguồn vốn sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, Hội đã khai thác, quản lý tốt nguồn vốn vay từ các Ngân hàng với tổng dư nợ trên 107 tỷ đồng; giải ngân cho 04 Tổ chăn nuôi và mua bán với số tiền trên 1,8 tỷ đồng.  Ngoài ra, Hội Nông dân thị xã còn quản lý hiệu quả nguồn vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân hơn 1,5 tỷ đồng giúp nhiều hội viên vay phát triển sản xuất.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường được các cấp hội đẩy mạnh thực hiện. Trong 5 năm qua, đã vận động trên 5,2 tỷ đồng cất mới, sửa chữa và kiên cố hoá 41 cây cầu nông thôn; cất mới 11 căn và sửa chữa 60 căn với số tiền trên 4,5 tỷ đồng cho hội viên nông dân nghèo. Thực hiện mô hình camera an ninh và bố trí thùng rác công cộng, nâng cấp, cải tạo lộ giao thông nông thôn với tổng chiều dài hơn 150 km; nạo vét trên 42 km kênh mương phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; phối hợp lắp trụ điện, mắc bóng đèn đường; trồng trên 2.250 cây xanh tạo cảnh quan môi trường. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tuyên truyền, vận động trên 12.000 lượt hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, trong đó có trên 99% hộ đạt danh hiệu văn hóa.

Phát huy tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Liên kết - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân thị xã phấn đấu 100% cán bộ hội chuyên trách các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về công tác Hội hàng năm; Hội Nông dân thị xã và 100% cơ sở Hội đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phát triển hội viên đạt 81% so với hộ nông dân toàn thị xã, 95% Chi hội xây dựng và hoạt động đầy đủ 04 chủ động; thành lập mới 05 chi hội nghề nghiệp và 140 tổ hội nghề nghiệp trở lên. Vận động quỹ hỗ trợ nông dân đạt từ 2,5-3 tỷ đồng, hỗ trợ từ 200 - 300 lượt hội viên phát triển sản xuất. Phấn đấu mỗi xã, phường có ít nhất 10-11 tổ hợp tác, toàn thị xã có trên 170 tổ hợp tác; ít nhất 85% tổng số nông dân là thành viên các mô hình kinh tế hợp tác; có 10 -15% tổ hợp tác mạnh, đủ điều kiện lên hợp tác xã nông nghiệp phát huy vai trò nòng cốt trong hướng dẫn, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất. Ông Nguyễn Phương Đông, nông dân xã Tân An mong muốn: “Đại hội lần này BCH nhiệm kỳ mới có những gương mặt trẻ, mong muốn gửi gắm vào đại biểu có tiếng nói với tỉnh kêu gọi nhiều Công ty để đầu tư cũng như là bao tiêu sản phẩm cho người dân. Khi sản phẩm nhiều, giá thì bấp bênh, làm sao sản phẩm có giá hơn, đó là tâm huyết của người dân của Tân An nói riêng và của thị xã Tân Châu nói chung để người nông dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế”.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Huỳnh Quốc Thái, Bí thư Thị ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của Hội Nông dân thị xã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Thị ủy cũng yêu cầu Hội Nông dân thị xã cần khắc phục những khó khăn, hạn chế tiếp tục xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế. “Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và Hội Nông dân cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhưng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 làm cho nông dân nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Phát động mạnh mẽ và nâng cao chất lượng phong trào thị đua, trọng tâm là phong trào thi đua nông dân SXKDG, phong trào nông dân thi đua xây dựng NTM với những nội dung cụ thể bám sát nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương. Vận động nông dân chuyển đối cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, đưa nhiều giống mới có chất lượng, đạt kinh tế cao vào sản xuất. Mạnh dạng áp dụng các tiến bộ KHKT, ứng dụng các biện pháp sản xuất theo hướng công nghệ cao, tham gia liên kết chuỗi sản xuất nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa. Thường xuyên đối mới phương thức hoạt động, tích cực bám sát cơ sở, phát hiện và giúp đỡ nông dân giải quyết khó khăn, kịp thời nắm bắt tư tưởng, những bức xúc của nông dân tham mưu với Đảng, Nhà nước để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân gắn với tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo. Phổ biến biểu dương gương người tốt, việc tốt, các mô hình điển hình tiên tiến trong cán bộ hội viên gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của BCT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với  xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình nông dân ấm no, bình đẳng, hạnh phúc và tiến bộ”. Bí thư thị ủy Huỳnh Quốc Thái, nhấn mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 24 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội nông dân thị xã, nhiệm kỳ mới và bầu 19 đại biểu dự Đại hội Hội nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Bà Đặng Hồng Thắm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân thị xã, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 01 cá nhân; UBND thị xã khen thưởng cho 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023./.

 

Ngô Trọng (theo: tanchau.angiang.gov.vn)