Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân

Phú Tân tổ chức buổi tập huấn tuyên truyền vận động nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã.

10/02/2023 16:00

Sáng ngày 10/02/2023, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã.

Đến dự có Ông Lê Hùng Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang; Ông Lê Văn Ẩn - Huyện uỷ viên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đặc biệt có sự góp mặt của 70 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện tham dự

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và người thân tích cực tham gia các mô hình kinh tế hợp tác; các mô hình nông dân tham gia xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025 do Hội Nông dân tỉnh phát động.

Qua đó buổi tập huấn đã được nghe báo cáo 02 chuyên đề: Bản chất, yêu cầu của phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp; sự cần thiết, vai trò, quyền lợi, trách nhiệm của hội viên nông dân khi tham gia Hợp tác xã để phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng chuỗi giá trị; Tổ hợp tác, Hợp tác xã tham gia phát triển vùng nguyên liệu, liên quan vào chuỗi giá trị. Các chính sách liên quan đến phát triển hợp tác xã đang thực hiện, điều kiện được hưởng chính sách và đầu mối thực hiện.

Sau buổi tập huấn cán bộ, hội viên nông dân đã nhận thức được tầm quan trọng trong việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp là cần thiết trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, Nghị quyết của Đảng, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Anh Thư (PT)