Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân

Tập huấn “Nâng cao năng lực nhận thức về kinh tế tập thể, HTX cho nông dân năm 2023”.

26/12/2023 10:11

Sáng ngày 26/12/2023, Hội Nông dân huyện Phú Tân phối hợp Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực nhận thức về kinh tế tập thể, HTX" cho nông dân năm 2023”.

Tại buổi tập huấn 70 học viên là cán bộ, hội viên nông dân của 4 xã Phú Thành, Hòa Lạc, Phú Xuân, Phú Long được Thạc sĩ kinh tế nông nghiệp Trần Hùng Thanh - Phó trưởng phòng kinh tế hợp tác Chi cục Phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo Chuyên đề về Tổ hợp tác, Hợp tác xã và liên kết sản xuất trong nông nghiệp.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ, hội viên nông dân những kiến thức cơ bản về vai trò, lợi ích khi tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Từ đó, đổi mới và nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững thực hiện theo Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Đặc biệt là nâng cao được nhận thức về vai trò, vị trí của Hợp tác xã, kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Anh Thư (PT)