Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân

Tập huấn khởi nghiệp cho nông dân.

19/12/2023 15:59

Trong 02 ngày 13-14/12/2023, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn lớp tập huấn khởi nghiệp cho nông dân năm 2023 cho 120 học viên của 02 huyện Chợ Mới và Thoại Sơn.

Tham gia lớp tập huấn các học viên được báo cáo viên chia sẻ về những kiến thức cơ bản của hai chuyên đề tổng quan về chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 và khởi sự doanh nghiệp.

Sau lớp tập huấn các học viên được bổ sung các kiến thức cơ bản về kỹ năng công tác tuyên truyền, tích cực tham gia và vận động người thân tham gia và thực hiện có hiệu quả các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và tham gia xây dựng nông thôn mới./.

Thùy Linh