Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân

Tập huấn kiến thức khởi sự kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý, quản trị, phát triển thị trường.

12/12/2023 09:54

Ngày 11-12/12/2023, tai An Giang, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức khởi sự kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý, quản trị, phát triển thị trường.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Ngọc - Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí Nguyễn Minh Đức; Lư Thị Kim Thùy - Phó Chủ tịch Hội Nông dân An Giang cùng hơn 100 nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi có nguyện vọng tham gia vào Câu lạc bộ Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh cũng tham dự.

Tại lớp tập huấn các học viên được giảng viên truyền đạt những kiến thức như: Phát triển các loại hình Câu lạc bộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, hướng dẫn xây dựng Đề án quy trình thành lập, quy chế hoạt động của Câu lạc bộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi; Trao đổi kinh nghiệm kiến thức về khoa học công nghệ, tiếp cận thị trường cho các thành viên Câu lạc bộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi trong tỉnh.

Qua lớp tập huấn các học viên được trang bị kiến thức khởi sự kinh doanh, tập hợp thành viên là các hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ; cùng trao đổi kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ cao vào sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm; tạo sản phẩm OCOP, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, nông nghiệp tuần hoàn, thành lập và phát triển Câu lạc bộ gắn với phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh An Giang./.

TVB