Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân

Tập huấn Quỹ Hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với các Ngân hàng.

25/03/2024 13:58

Ngày 25/3, tại An Giang, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương  phối hợp với Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân và Chương trình phối hợp với ngân hàng năm 2024.

Tham dự có đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Trong thời gian 1 ngày, hơn 200 đại biểu tham gia, bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên thường vụ Hội Nông dân huyện, thị, thành phố và và Hội Nông dân cở sở trên địa bàn toàn tỉnh tham dự. Buổi tập huấn học viên được nghe các nội dung sau: Công tác xây dựng, quản lý, điều hành, cho vay vốn và quản lý tài chính Quỹ HTND; Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng chương trình phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các ngân hàng thương mại khác...

Lớp tập huấn nhằm trang bị cán bộ Hội Nông dân kiến thức về Quy trình nghiệp vụ và chính sách tín dụng của Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp cơ sở. Đồng thời góp phần tích cực hỗ trợ hội viên và nông dân trong việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao thu nhập cho hội viên và nông dân.

TVB