Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân

Xã Đào Hữu Cảnh chức trao bò giống cho hộ nghèo, cận nghèo.

31/10/2023 10:32

Ngày 20/10/2023, Hội Nông dân xã Bình Phú tổ chức lễ ra mắt thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi bò, ấp Bình Thới, xã Bình Phú. Đến dự có ông Phan Văn Kha - Phó Chủ tịch hội Nông dân huyện Châu Phú.

Chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi bò, ấp Bình Thới, xã Bình Phú được thành lập với 16 thành viên. Việc thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi bò giúp hội viên nông dân có điều kiện trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập, được tạo điều kiện tiếp cận với khoa học kỹ thuật, các phương thức canh tác, được tập huấn bồi dưỡng kiến thức sản xuất để hoạt động sản xuất theo chiều hướng phát triển ổn định, lâu dài. Các thành viên hoạt động theo nguyên tắc “5 tự, 5 cùng” (5 tự: tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm; 5 cùng: cùng chí hướng về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng thụ).

Qua đó, góp phần đưa hoạt động của Chi hội phát triển theo hướng ổn định, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Đồng thời góp phần củng cố, xây dựng tổ chức hội ở cơ sở. Tập hợp, thu hút nông dân vào tham gia sinh hoạt hội; đánh giá đúng thực chất hoạt động công tác hội và phong trào nông dân trên lĩnh vực kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động, vai trò trách nhiệm của tổ chức hội các cấp trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, giúp hội viên có công ăn việc làm, thu nhập ổn định xóa đói giảm nghèo, làm giàu bền vững.

Đặng Trang