Nông nghiệp – Nông thôn
Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân
Chủ trương – chính sách
  • Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VIII

    Ngày 12/10/2023 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VIII năm 2023 với chủ đề “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”.