Chủ trương – chính sách

Bảo hiểm xã hội tự nguyện, nguồn an sinh xã hội cho nông dân

27/11/2019 08:47

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách an sinh xã hội, nhằm khuyến khích sự tham gia và hưởng lợi của người lao động khu vực phi chính thức. Đây là một chính sách ưu việt và nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của nông dân giỏi về các chủ trương, chính sách về BHXH tự nguyện để họ tích cực tham gia và vận động người thân, cộng đồng cùng tham gia BHXH tự nguyện. Hội Nông dân tỉnh cùng BHXH tỉnh phối hợp thực hiện mô hình điểm “Cùng nông dân giỏi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện” trên địa bàn 2 huyện Phú Tân và Thoại Sơn.

Thông qua hoạt động cụ thể như: 1) Tổ chức phân phối tờ gấp tuyên truyền về BHXH tự nguyện và trao đối trực tiếp với nông dân giỏi về mục đích, ý nghĩa, lợi ích, tính ưu việt, tính cộng đồng của chính sách BHXH tự nguyện; đối tượng tham gia; thủ tục và phương thức tham gia. 2) Chọn đối tượng nông dân giỏi tiềm năng vận động tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu đưa 30-50% lực lượng nông dân giỏi trên địa bàn huyện tham gia BHXH tự nguyện. 3) Đến từng hộ gia đình trao đổi trực tiếp với nông dân giỏi và vận động nông dân giỏi tham gia BHXH tự nguyện.

Hội Nông dân tỉnh và BHXH tỉnh triển khai buổi đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho hội viên-nông dân xã Lương Phi, huyện Tri Tôn

Với chỉ tiêu từ nay đến cuối năm 2019 vận động khoảng 2.000 đối tượng, là nông dân giỏi, trên địa bàn 2 huyện Phú Tân và huyện Thoại Sơn chưa tham gia BHXH tự nguyện. Mô hình “Cùng nông dân giỏi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện” xuất phát từ nguyện vọng, mong muốn của nông dân giỏi tham dự nhân diễn đàn Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, lần thứ XVIII, giai đoạn 2016-2019 mà Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức trong trung tuần tháng 10/2019 vừa qua./.

Ngọc Dung
Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2020