Chủ trương – chính sách

Bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch Hội Nông dân Tri Tôn

23/09/2020 15:48

Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2020, Hội Nông dân huyện Tri Tôn tổ chức  Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8 khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 để bầu bổ sung UV.BCH, UV.BTV và Chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Sương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Phạm Văn Lèo - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ VN huyện; đồng chí Trần Văn Mì - Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XI, các đồng chí phóng viên Đài truyền thanh huyện đến ghi hình và đưa tin.

Căn cứ Quyết định số 15-QĐ/HU ngày 08/9/2020 của Ban thường vụ Huyện ủy về việc điều động cán bộ và Công văn số 669-CV/HNDT ngày 14/9/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc thống nhất bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tri Tôn khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nhằm đảm bảo về thành phần, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành theo Nghị quyết Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra. Với tinh thần đoàn kết, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội nông dân huyện đã thống nhất bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện, kết quả đồng chí Đỗ Thanh Tùng, đã được tín nhiệm bầu bổ sung vào ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dịp này Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện cũng chia tay với đồng chí Nguyễn Trung Hiếu nguyên phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện về đơn vị mới.

Kim Son