Dịch vụ hỗ trợ sản xuất

An Giang giảm 46 ngàn ha diện tích lúa

12/12/2017
Theo Sở NN- PTNT An Giang, dự kiến đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có khoảng 46 ngàn ha đất lúa được chuyển đổi sang trồng cây rau, màu.

Trong đó có 16 ngàn ha trồng rau, ớt, đậu bắp Nhật, đậu nành rau, bắp thu trái non và 17 ngàn ha màu trồng mè, bắp lai hoặc chuyển gen, đậu các loại và gần 13 ngàn cây ăn trái, gồm chuối, xoài và cây có múi.

Cụ thể, năm 2017 tổng diện tích đăng ký chuyển đổi của các địa phương 9.119 ha, năm 2018 chuyển đổi 10.967 ha, năm 2019 chuyển đổi 11.015 ha, năm 2020 tổng diện tích đăng ký chuyển đổi 16.089 ha.

An Giang sẽ chọn 24 điểm quy hoạch vùng đất lúa chuyển sang trồng bắp lai, mè. Do hiệu quả kinh tế trồng bắp lai và mè so với lúa tăng khoảng 15% sản xuất cùng vụ. Đồng thời xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn; chuỗi giá trị rau màu, đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP, nâng cao thu nhập cho người sản xuất từ 30%.

Ngoài ra, xây dựng cơ sở sản xuất giống cây ăn quả đảm bảo đủ nguồn cây giống chất lượng đúng quy định phục vụ tốt cho quá trình chuyển đổi. Hỗ trợ chứng nhận VietGAP rau màu cho 50 tổ chức, cá nhân có qui mô sản xuất 01 ha trở lên và 50 tổ chức, cá nhân sản xuất cây ăn trái có qui mô sản xuất 05 ha trở lên…

Theo: nongnghiep.vn