Hoạt động Hội

Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ nông vận 2018

01/10/2018 14:15

Tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Hội Nông dân tỉnh và Trường Chính trị Tôn Đức Thắng vừa làm lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và Nghiệp vụ Nông vận năm 2018. Đây là lớp thứ ba do hai đơn vị phối hợp tổ chức trong năm nay.

Quang cảnh lớp học

Có 254 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp huyện và cấp xã của 11 huyện - thị - thành hội tham dự, trong thời gian 01 tuần, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi của 8 chuyên đề: Chuyên đề 1. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam và Đảng cộng sản Việt Nam - Người tổ chức lãnh đạo và nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Chuyên đề 2. Những vấn đề về đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở huyện nay; Chuyên đề 3. Công tác Dân vận của Đảng trong tình hình mới; Chuyên đề 4. Phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; Chuyên đề 5. Vai trò Hôi Nông dân trong tập hợp, hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng mô hình kinh tế hợp tác; Chuyên đề 6. Công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội trong hội viên, nông dân; nội dung sinh hoạt và chủ trì hội nghị của Hội Nông dân cơ sở; Chuyên đề 7: Vai trò Hội Nông dân trong công tác giám sát - phản biện, góp phần tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước tại cơ sở vững mạnh; Chuyên đề 8: Công tác đề xuất, tham mưu của cán bộ chủ chốt Hội cơ sở, các hoạt động xây dựng Chi hội 04 chủ động ...  Trao đổi, thảo luận bàn giải pháp thực hiện 11 chỉ tiêu của Hội trong nhiệm kỳ 2018-2023 và 03 hoạt động đột phá của Hội năm 2018. Kết thúc khóa học, 100% học viên đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Châu Văn Ly - Tỉnh ủy viên - Ct HND tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học

​Đây là chương trình bồi dưỡng hàng năm của Hội Nông dân tỉnh nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cho cán bội Hội cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người cán bộ Hội trong tình hình mới.

TVB
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019