Hoạt động Hội

Châu Đốc, Châu Phú: Tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm VNPT - iOffice V4

17/06/2020 16:09

Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng và từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành trong chỉ đạo hoạt động Hội và phong trào nông dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhiên- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu với lớp tập huấn

Ngày 17/06, tại Châu Phú và Châu Đốc, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công ty Viễn thông An Giang (VNPT) đã tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm VNPT - iOffice V4 cho Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã, phường.

Tham gia lớp tập huấn học viên được nghe giới thiệu về các chức năng của phần mềm, cách xử lý văn bản đến, văn bản đi, điều hành công việc, các chức năng gửi tin nhắn,… Đây là hệ thống phần mềm có nhiều tính năng vượt trội như tiết kiệm được thời gian, khả năng bảo mật cao, giúp người sử dụng có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi trên nhiều phương tiện khác nhau.

Việc sử dụng phần mềm VNPT - iOffice V4 vào xử lý công việc sẽ tạo môi trường làm việc hiện đại và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính. Tạo điều kiện cho xử lý công việc và nâng cao hiệu quả công tác của hệ thống Hội Nông dân.

TVB