Hoạt động Hội

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2018 - 2023

02/04/2018 17:02

Trong 2 ngày 29 - 30/03/2018, tại huyện Tri Tôn đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Tri Tôn lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Về dự Đại hội có đồng chí Châu Văn Ly - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân, đồng chí Men Pholly - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy Tri Tôn; Lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể; chủ tịch Hội nông dân các xã, thị trấn cùng 139 đại biểu đại diện cho 5.379 cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện. Đại hội đã tổng kết hoạt động, công tác hội nhiệm kỳ 2013 - 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 Lãnh đạo tỉnh, huyện dự đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ X đề ra, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua như: Kết nạp hội viên vượt 10%, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội vượt 15%, đào tạo dạy nghề vượt 207%, tăng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân vượt 130%. Các phong trào thi đua của Hội tiếp tục được phát triển cả chiều rộng, chiều sâu góp phần vào phát triển kinh tế và công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện, giữ vững an ninh chính trị ở khu vực nông thôn. Tổ chức Hội từng bước trưởng thành, vững mạnh, hàng năm có 100% cơ sở, 95% chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh; đội ngũ cán bộ hội được kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới của đất nước. Điều đó khẳng định tổ chức Hội thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và là chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới huyện nhà cụ thể như.

Đoàn chủ tịch

Hội đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi hội có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện Tri Tôn có 15 cơ sở hội, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 1.600 hội viên, bình quân mỗi năm kết nạp được 320 hội viên (vượt 10% so với Nghị quyết Đại hội). Tổng số hội viên trong toàn huyện đến nay là 5.736 hội viên. Về chi tổ hội đến nay đã có 79 chi Hội, 1 tổ Hội và 1 chi Hội nghề nghiệp. Các phong trào thi đua yêu nước của Hội được triển khai mạnh mẽ, trong đó nổi bật là phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững (nhiệm kỳ qua, đã có 19.234 (vượt 10% so với nghị quyết).  Đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, tổ hợp tác liên kết nhau trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, cải thiện đời sống người nông dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện. Hội đã chủ động phối hợp với ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, ngân hàng chính sách xã hội giải ngân cho trên 4.639 hộ vay vốn số tiền 73,930 tỷ đồng; Xây dựng và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân được 495,576 triệu đồng (đạt 130% so với Nghị quyết) Qua đó, đã giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế trong nông dân, vươn lên thoát nghèo. Từ kết quả hỗ trợ tín dụng cho nông dân, đại đa số nông dân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả, thực hiện tốt việc trả vốn và lãi suất theo quy định.

 

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Tri Tôn họp lần thứ I bầu Ban thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch

Bên cạnh các phong trào của Hội, Hội nông dân xã còn tích cực tham gia phong trào "Xây dựng nông thôn mới" của địa phương. Tổng giá trị mà nhân dân đóng góp để xây dựng nông thôn mới đến nay đã tổ chức 306 buổi tuyên truyền cho 11.934 lượt nông dân tham dự, vận động được 15,636 tỷ đồng và 9.438 ngày công lao động; cất mới 72 cây cầu nông thôn; sữa chữa 24 cây cầu; nâng cấp lộ nông thôn chiều dài 28,711 km; nạo vét 60 km kênh mương phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Ngoài ra còn vận động nông dân tham gia tốt công tác từ thiện xã hội như: vận động 37.731 phần quà, trị giá 7,941 tỷ đồng, hỗ trợ cho 37.731 lượt nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Tham gia các ban ngành, đoàn thể vận động quỹ tình thương được 2,323 tỷ đồng, cất mới 111 căn và sữa chữa 13 căn với số tiền 62,950 triệu đồng cho hội viên nông dân nghèo; tạo điều kiện ổn định cuộc sống.

 

Ban chấp hành khóa mới ra mắt và hứa hẹn

Tổ chức dạy nghề cho nông dân: Phối hợp với trung tâm Tỉnh Hội, ngành chuyên môn mở 259 lớp dạy nghề (đạt 207% so với Nghị quyết) được trên 6.929 người. Hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp, tổ chức 168 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công cho trên 6.400 lượt hội viên; hội thảo 443 cuộc có 21.998 lượt người tham dự. Từ đó góp phần nâng cao kiến thức ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, làm ra nhiều sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng thị trường; tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Phối hợp với các doanh nghiệp giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm, mua vật tư, phân bón, máy nông nghiệp theo hình thức trả chậm, tổ chức xây dựng các mô hình trình diễn sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao để tuyên truyền, phổ biến nhân rộng.

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh ra mắt đại biểu

Tại đại hội, Hội Nông dân huyện đã bầu 31 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới. Ban chấp hành Hội Nông dân khóa mới họp phiên thứ nhất bầu 9 đồng chí vào Ban thường vụ Hội Nông dân huyện và bầu đồng chí Trần Nam Dương - Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa X giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

TVB
Chi hội Nghề nghiệp nuôi lươn cồn An Thạnh xã Hòa Bình - Chợ Mới