Hoạt động Hội

Phú Tân sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

22/06/2020 08:30

Sáng ngày 19/6/2020, Hội nông dân huyện Phú Tân tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đến dự hội nghị có Ông Lê Hùng Cường - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang; Ông Dương Tấn Đạt - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể huyện, cùng các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội nông dân 18 xã, thị trấn.

Ông Lê Hùng Cường - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác Hội và phong trào nông dân của huyện Phú Tân có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm. Hội các cấp chủ động phối hợp tuyên truyền được 542 cuộc cho 16.166 lượt hội viên, nông dân về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết, Kế hoạch của Hội Nông dân các cấp như: Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày giổ tổ Hùng Vương 10/3 âl, ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30/04/1975 -  30/04/2020), ngày Quốc tế lao động 01/05 và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhất là tuyên truyền về tình hình phòng, chống dịch Covid-19, … Hội cũng đã phối hợp các đoàn thể phát 9.472 tờ rơi; 192.193.000đ tiền mặt; 53.038 cái khẩu trang (trong đó HND huyện trực tiếp vận động 7.000.000đ và 6.500 cái khẩu trang); 515 cục xà phòng; 965 chai nước sát khuẩn; 17.365 kg gạo; 350 thùng mì gói cấp phát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người neo đơn tại địa phương. Kết nạp mới 141 hội viên, hiện toàn huyện có 18.759 hội viên, 06 Chi hội nghề nghiệp  với 187 thành viên, 51 Tổ hội nghề nghiệp với 449 thành viên.

 Lãnh đạo tỉnh, huyện dự hội nghị

Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý 101 tổ vay vốn tiết kiệm với 4.181 hộ vay, trong đó: có 71 tổ tốt, 15 tổ khá, 14 tổ trung bình và 01 tổ yếu (tính đến ngày: 31/05/2020); tổng dư nợ 84.876 triệu đồng, nợ quá hạn 693 triệu đồng (0,82% so tổng dư nợ), (tỷ lệ chung của huyện là 0,80%). Vận động mới Quỹ HTND được 75.033.000đ; Ngân sách huyện cấp năm 2020: 100.000.000đ. Tổng nguồn Quỹ HTND hiện có: 2.381.594.000 đồng (trong đó: huyện: 600.922.000đ, xã: 1.780.672.000đ). Tổ chức giải ngân cho 17 hộ vay với tổng số tiền là 420.000.000đ và 01 dự án nuôi lươn từ nguồn ngân sách huyện cho 04 hộ số tiền 100.000.000đ. Tiếp cận nguồn vốn Hội Nông dân Trung ương giải ngân cho 11 hộ với tổng số tiền là 400.000.000đ để mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng các mô hình góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Phối hợp tổ chức được tổ chức 10 lớp với 270 hội viên nông dân tham dự chủ yếu dạy các lớp trồng và thiết kế vườn theo chuẩn VietGap, nuôi lươn, sản xuất lúa nếp, sửa chữa máy phun thuốc BVTV... Bên cạnh đó, các tổ chức Hội nông dân đã tập trung đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân xây dựng NTM và tham gia bảo vệ quốc phòng - an ninh. Cụ thể là tổ chức 56 cuộc cho 1.678 hội viên nông dân, vận đông trồng hoa bên lề đường, xây bể chứa thu gom vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật, làm đèn chiếu sáng công viên, rải đá đường cộ tạo cảnh quang môi trường…. với tổng số tiền là 1.048.000.000đ và 163 ngày công lao động; thu gom và xử lý rác thải đúng nơi quy định, bê tông, sửa chữa, nâng cấp, rãi đá đường cộ xây dựng cầu ngang kênh …. Vận động nông dân tham gia BHYT đến nay có 17.308/18.759 hội viên nông dân có thẻ BHYT, đạt 92,3%...

Ông Dương Tấn Đạt - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Tại hội nghị các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong hoạt động 6 tháng đầu năm, nguyên nhân của hạn chế. Đồng thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu để tổ chức các phong trào trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 186, ngày 05/02/2020 của UBND huyện Phú Tân về việc ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định 1928 ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh An Giang trên địa bàn huyện năm 2020; Xét chọn nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi 3 cấp, doanh nhân nông thôn năm 2020; Tham gia và thực hiện tốt công tác hỗ trợ việc sát nhập và thành lập mới HTX, THT trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của UBND huyện. Phối hợp củng cố, nâng chất hoạt động các THT, HTX trên địa bàn huyện; Tiếp tục theo dõi và phối hợp mở các lớp dạy nghề theo kế hoạch; Tổ chức xây dựng Chi, tổ hội nghề nghiệp theo Kế hoạch của BCH Hội Nông dân huyện. Nâng chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội và chất lượng hội viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập; Thực hiện kiểm tra nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội ở các xã, thị trấn và tổ chức đoàn thể theo kế hoạch; Vận động và quản lý tốt quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2020, giúp nông dân xây dựng mô hình mới mang lại hiệu quả tốt nhất: Tổ chức tốt các buổi gặp gỡ của lãnh đạo huyện với nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiểu biểu trên địa bàn huyện theo kế hoạch; Tổ chức Hội thi cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện lần thứ VIII/2020 và hội thi nông dân tham gia bảo vệ môi trường…

Anh Thư