Hoạt động Hội

Phú Tân: Bàn giao nhà cho hội viên nông dân

12/06/2020 10:44

Ngày 10/06/2020, Hội Nông huyện Phú Tân tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà cho hội viên nông dân khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.

Tổng kinh phí cho 2 căn nhà là 105.000.000đ, cụ thể, căn nhà thứ nhất được bàn giao cho gia đình ông Lâm Văn Mến, sinh năm 1963 là Chi Hội phó nông dân ấp Mỹ Hóa 2, xã Tân Hòa. Có diện tích 45m2, tổng kinh phí xây dựng 50.000.000đ, trong đó Hội nông dân huyện hỗ trợ 10.000.000đ, Căn thứ hai được bàn giao cho ông Nguyễn Văn Tung, sinh năm 1971 là Chi Hội trưởng nông dân ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Xương. Có diện tích 40m2, tổng kinh phí xây dựng 55.000.000đ trong đó Hội Nông dân huyện vận động hổ trợ 15.000.000đ. (phần còn lại do 2 chủ nhà đối ứng và vận động các mạnh thường quân trên địa bàn)

Đây là hoạt động thiết thực góp phần thể hiện sự quan tâm của Hội Nông dân huyện đối với hội viên nông dân trên địa bàn huyện, phần nào giúp họ có được nơi ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ  công tác hội và phong trào nông dân ở địa phương. Và đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp; 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020).

Anh Thư
Nông thôn An Giang