Hoạt động Hội

Tập huấn nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội năm 2018

09/10/2018 10:30

Ngày 09/10/2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội, giám sát về vật tư nông nghiệp năm 2018, có 90 học viên tham dự

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cung cấp những nội dung cơ bản pháp luật về giám sát và phản biện xã hội; quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện giám sát và phản biện xã hội; Phương pháp giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp.

Qua đó, nhằm trang bị cho cán bộ, hội viên nông dân những kiến thức cơ bản về giám sát, phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia giám sát, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, ngoài danh mục lưu hành, không rõ nguồn gốc, gây ô nhiễm môi trường.

TVB
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019