Hội nông dân tỉnh

Hội nghị tổng kết và bàn giao Dự án mô hình “Hội nông dân thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt ...

05/01/2018
Ngày 30/11/2017, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết và bàn giao Dự án mô hình "Hội nông dân thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tuyến dân cư bảo vệ môi trường nông thôn" năm 2017 tại xã Định Thành, huyện Thoại Sơn.

Tham dự có ông Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo UBND xã và 60 hộ dân thực hiện mô hình cùng dự.

Dự án tại 2 ấp Hòa Tân và Hòa Long xã Định Thành, Sau khi dự án đi vào hoạt động đã thành lập ban điều hành, mở lớp tập huấn bảo vệ môi trường trong việc thu gom, phân loại, vận chuyển rác thải và ứng dụng công nghệ xử lý rác thải hữu cơ thành phân Compost, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện Sau khi dự án đi vào hoạt động đã thành lập ban điều hành, mở lớp tập huấn bảo vệ môi trường trong việc thu gom, phân loại, vận chuyển rác thải và ứng dụng công nghệ xử lý rác thải hữu cơ thành phân Compost, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện, xã có 110 hộ dân tham gia, hiện có 16 hộ thực hiện xử lý rác thải bằng men vi sinh và 1 hộ thu gom, vận chuyển rác bằng xe honda.

Được biết Hội Nông dân tỉnh đã bàn giao cho 2 ấp 119 thùng chứa rác, 32 kg men vi sinh, 16 thùng làm mô hình xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh tricodexma, 2 bộ đồ bảo hộ lao động, 1 thùng xe để thu gom và chuyên chở rác 2 tuyến dân cư ra bãi tập trung. Theo đó, UBND xã đã bố trí 330 thùng rác ở các tuyến dân cư và nhân dân tự giác bố trí thêm khoảng 300 thùng bê, sọt rác.

Qua thời gia thực hiện nâng cao nhận thức của dân trong việc xử lý rác thải bảo vệ môi trường, người dân đã biết phân loại rác thải, bỏ rác đúng nơi quy định qua đó góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.