Hội nông dân tỉnh

Hội Nông dân tỉnh An Giang nhận Cờ thi đua.

05/04/2019 10:11

Ngày 01-02/4/2019, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam  khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng chủ trì Hội nghị.

Sau 2 ngày làm việc liên tục, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Chủ tịch Thào Xuân Sùng đã phát động các tỉnh, thành Hội ký kết giao ước thi đua năm 2019. Chủ tịch yêu cầu Hội Nông dân các tỉnh, thành Hội trực tiếp chỉ đạo, cụ thể hoá các Nghị quyết của Hội về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và phong trào nông dân. Cụ thể: 17 đơn vị được nhận cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (trong đó Hội Nông dân An Giang là 1 trong những đơn vị nhận cờ thi đua); 5 tập thể và 5 cá nhận được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (trong đó có đồng chí Châu Văn Ly).

TVB